Århus Kommune er arbejdsgiver og bør undersøge fyringssager!

Hvis retfærdigheden skal ske fyldest – Så er det altafgørende at de fyrede folk får deres fyringssager undersøgt til bunds. Det kan vi fra Landsforeningens side kun bakke op om.

CITATER fra artiklen:

Den her sag stopper ikke, før vi har fået vendt hver en sten. Og der mangler vi altså at få en uvildig part til at undersøge, om de her fyringssager også reelt har været i orden, siger Peter Bonfils og fortsætter:

– Vi kan ikke leve med mistanken om, at kommunalt ansatte er blevet behandlet på en urimelig måde. Derfor må vi spørge os selv, om vi har lyst til at være kendt som kommunen, der ikke behandler sine medarbejdere ordentligt. Og har vi ikke lyst til det, skal vi selvfølgelig have undersøgt også denne del af sagen til bunds.

Ifølge Peter Bonfils er det især Socialdemokratiet, der modsætter sig en undersøgelse af de tidligere medarbejderes sager. Læs mere her: