Åbent brev til Aarhus Byråd og pressen

17 sept 2017.

Åbent brev til Aarhus Byråd og pressen,

Den uvildige undersøgelse af Teknik & Miljø: Destruktiv ledelse, mobning og usaglige fyringer.

Vi hilser med tilfredshed at borgmesteren nu har truffet beslutning om hvilket advokatfirma, der skal stå for den uvildige eksterne undersøgelse af personalesager, arbejdsmiljø og ledelse i Teknik & Miljø.

Det har været op ad bakke at få støtte til denne undersøgelse, hvor stærke kræfter har forsøgt at forpurre det med henvisning til “at alt var kørt efter bogen”. Mange har haft kendskab til de kritisable forhold i Teknik & Miljø uden at blive hørt, og “Gruppen af fyrede” har fastholdt at der var noget fuldstændigt råddent i afdelingen.

Vi har bla. gjort opmærksom på følgende:

  • Grov mobning som har haft karakter af systemmobning. Mobningen var systematisk og umuligt at forsvare sig imod.
  • Destruktiv ledelse med chikane af kritiske ansatte og udvikling af en “tavshedskultur” også blandt politikere.
  • Misbrug af offentlige midler til private formål.

LÆS hele brevet her:

Åbent brev til Aarhus Byråd og pressen