Anerkendelse fra Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! til journalist Morten Svith

Pressemeddelelse                                                                     Malling d. 6 november 2017                                                                                                                                                         

Anerkendelses Diplom

Overrækkes til journalist Morten Svith

Onsdag d. 8. november kl. 13.00

Hos Aarhus Stiftstidende

Banegårdspladsen 11 8000 Aarhus C

Gives til journalist Morten Svith for:

Aktivt og ihærdigt at have kastet lys over den chikane og grove mobning som offentligt ansatte medarbejdere blev udsat for i Teknik og Miljø, men som ikke fandt lydhørhed hos deres arbejdsgiver Aarhus Kommune.

Vedholdende at have belyst og optrevlet flere kritisable forhold, specielt det ekstremt dårlige arbejdsmiljø med destruktiv ledelse og mobning.

At være en støtte for de fyrede så de kunne ytre sig offentligt og sikre, at deres stemme blev hørt.

At de usaglige fyringssager bliver undersøgt af en ekstern advokat.

At gå i front for en kritisk, professionel og debatskabende journalistik, som har påvirket politikerne og skaber grobund for ændrede procedurer.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

 

Gitte Strandgaard

Formand

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Pressemeddelelse november 2017