Dårligt psykisk arbejdsmiljø er IKKE et enkeltmands problem – Alligevel oplever skadeslidte at stå udpeget som problemet. Det er ikke godt nok!

CITATER;

De skadelidte opnår ikke den retfærdighed, de søger. De har oplevet en individualisering af deres sygdom på arbejdspladsen, og den får de gentaget i arbejdsskadesystemet- Yun Ladegaard, cand.psych. og projektleder

Flere fortæller om, hvordan de har siddet alene med deres problemer uden mulighed for kompetent hjælp og sparring, fordi mange ledere og arbejdsmiljørepræsentant har manglet tid, viden og værktøjer til at hjælpe.

»På arbejdspladserne mangler der hele det sikkerhedsnet, som også kunne gribe problemerne, før de eskalerer helt derud, hvor folk bliver syge af arbejdsforholdene. Hvis man havde nok viden og et beredskab på arbejdspladsen, ville man være i stand til at stoppe det dårlige arbejdsmiljø, før det ender med sygemeldinger og arbejdsskadeanmeldelser,« mener Yun Ladegaar.

Her ser vi en tydelig utilfredshed med, at Arbejdstilsynet ikke kan gribe ordentligt ind, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø, og det skal vi have løst hurtigst muligt. Morten Skov, næstformand, LO

Morten Skov, næstformand i LO, er enig i, at tallene vidner om et meget utilfredsstillende arbejdsmiljøberedskab på virksomhederne. Læs mere her: