Fyret fra skandalechefens afdeling: Vi blev mobbet ud, men holder ikke kæft

Læserbrev. 

Åbent brev til borgere, presse, borgmester og byrådsmedlemmer, om personaleledelse i Aarhus Kommune.

I gamle dage kunne man ende i fængsel på vand og brød, hvis man trådte op mod herremanden. I dag bliver man “bare” ydmyget, mobbet, fyret og gjort usynlig. Skandalerne i Teknik og Miljø, Aarhus, viser, at nutidens ledere kan få lov til at optræde destruktivt i årevis, uden der gribes ind.

En chef er bortvist og en række ledere har fået påtaler. Men vi, de fyrede, som prøvede at råbe kommunen op om de skandaløse forhold, oplever hverken retfærdighed eller anerkendelse, tværtimod.

Vi har ønsket, at vores fyringssager bliver genoptaget, efter skandalerne blev dokumenteret. Men et flertal i Aarhus byråd med borgmester og rådmand i spidsen forsøger at lukke vores fyringssager og påstår, at der “ikke er noget at komme efter”. På et lukket møde har politikerne i Teknisk Udvalg fået en manipuleret fremstilling i et såkaldt talepapir udleveret til medlemmerne. Man nægter os, som sagerne handler om, aktindsigt. Vi har klaget til Ankestyrelsen over dette brud på loven om offentlighed i forvaltningen.

Læs mere her: