Godt arbejdsmiljø kræver en fælles og koordineret indsats!

TAK til Bente Sorgenfrey og Anders Bondo Christensen for de gode indspark. Det er på høje tid, at tage henvendelser om dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning alvorligt, og anerkende de fatale konsekvenser på dén konto!

Hvis vi skal videre, så fordrer det, efter min bedste overbevisning, en fælles og koordineret indsats. Og vi deltager gerne i en sådan proces, her fra Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Resultater, viden og erfaringer fra vores satspuljeprojekt vil vi gerne byde ind med. Det hele er samlet i vores håndbog: Voksenmobning i ord og handling. En håndbog om arbejdsrelateret mobning. ne byde ind med: Det hele er samlet i vores håndbog: Voksenmobning i ord og handling – En håndbog om arbejdsrelateret mobning. Den kan downloades på vores hjemmeside. Læs mere her: