Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! afholder generalforsamling søndag d. 15 april

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Søndag d. 15. april kl. 13.00 -14 .00

Tværgade 69, 8340 Malling

Medlemmer af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! og andre der er interesseret i Landsforeningens arbejde og indsats, inviterer vi hermed til generalforsamling. Vi fortæller om bestyrelsens aktiviteter i 2016 & 2017, og I kan komme med feedback.

Landsforeningen kan i år fejre 10 års jubilæum, og i den forbindelse vil vi lave en jubilæumsskrivelse, som giver et billede af Landsforeningens aktiviteter gennem årene.

2017 har været et anderledes, specielt og spændende år, hvor vi har engageret os mere i aktuelle sager. Vi har bl.a. været aktive i sagen om ”Skandalechefen” hvor vi har støttet de fyrede, og blandet os i debatten.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april jf. vedtægterne § 5 stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen fordrer medlemskab jf. vedtægterne § 3. stk. 2.

Tilmelding senest 1. april 2018 til Kim Steffensen ks@voksenmobningnejtak.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag

Forslag til tilføjelse til vedtægterne

 • 4 Stk. 5:

 

“Bestyrelsen kan til enhver tid indsætte bestyrelsesmedlemmer efter behov.

Eksempelvis når bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen vælger at trække sig før den valgperiodens ophør. De nye medlemmer indtræder i resten af valgperioden.”

 

 

 • 4 Medlemskreds/Bestyrelsen
 • Stk. 1. Det tilstræbes at bestyrelsen har 5 medlemmer, dog højst 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig..
 • Stk. 2. For at kunne blive opstillet til valg af bestyrelsen skal man have været medlem i 1 år. Som medlem af bestyrelsen forventes det, at man fremadrettet skal være en aktivt deltagende i forhold til foreningens formål, indsats og arbejde.
 • Stk. 3. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ud fra ovenstående kriterier, hvis der ikke er indvendinger derimod fra den siddende bestyrelse.
 • Stk. 4. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, der udøver fjendtlig virksomhed eller påtænker dette imod foreningen, kan ikke melde sig ind i foreningen og ej heller deltage i generalforsamlingen..

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2 år)Næstformand/Kasserer:                 Hanne Mosegaard Bestyrelsesmedlemmer opstiller:   Kim SteffensenIkke på valg:                                 Formand Gitte Strandgaard
 2.                                                          John Graversgaard
 3. Suppleant:                                       Kjeld Holm
 4. På valg:
 5. Eventuelt
 6. Efter generalforsamlingen byder vi på en let frokost.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Gitte Strandgaard

Formand

GF. LVNT! 2018