Mobning på de danske arbejdspladser er forbudt Jf. Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse på området – Alligevel er det en LAANNNNG kamp for de der udsættes for mobning!

Pressemeddelelse fra gruppen af fyrede i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kommer her nedenfor.

Foreningen gør her opmærksom på Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse på området:

Det er ikke i orden, at mennesker der bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed, og herefter bliver sparket ud i både fysiske og psykiske lidelser og direkte ud af arbejdsmarkedet, når de gør opmærksom på ulovligheder og overtrædelser af:

Arbejdsmiljøloven § 15 der siger: Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Arbejdsmiljøloven § 38 der siger: Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9a der siger: Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk og psykisk helbredsforringelser som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

9.april 2018.

Til borgmester, rådmænd, byrådsmedlemmer og medier,

Pressemeddelelse fra Gruppen af fyrede i Teknik & Miljø.

Kammeradvokatens rapport: En kommunal gyser om mobning, usaglige fyringer og sundhedsskadelig ledelse.

Vi er overordnet tilfreds med at Kammeradvokaten har brugt tid på at undersøge vores personalesager.

Vi er stærkt utilfredse med følgende:

Man har ikke overholdt kommissoriet for undersøgelsen og løst den opgave man er bestilt til. Den generelle rapport indeholder ingen anbefalinger til kommunen om dårlig ledelse og mobning. Også selvom det er beskrevet i den fortrolige del af rapporten.

 

  1. At undersøgelsen afviser at der i de fleste tilfælde ikke  har fundet mobning sted, selv om vi grundigt har dokumenteret dette.
  2. At de alvorlige brud på kommunens personale – og arbejdsmiljøpolitik som har fundet sted ikke tages med i den grelle rapport, men kun nævnes i den fortrolige del.
  3. At det kan lade sig gøre at trække en undersøgelse i langdrag så det medfører at sager forældes.
  4. At vores udsagn tilbagevises selv om vi har dokumenteret at ledere har løjet.
  5. At kommunen har nægtet at svare på spørgsmål om berigtigelse med henvisning til at dette var en del af Kammeradvokaten undersøgelse. Kammeradvokaten henviser til kommunen og hvem svarer så.

 

Sagen er derfor ikke slut og kommunen har et forklaringsproblem.

I stedet for at lytte til vores kritik af de grove uregelmæssigheder i afdelingen, hvor vi kun havde èn interesse, nemlig at der blev rettet op på forholdene. Så blev vi i stedet mobbet ud af afdelingen med alle mulige beskidte tricks, som blev støttet at HR-afdelingen. Vi dokumenterede problemerne, søgte hjælp og støtte, men man ville ikke lytte. Et flertal i Århus Byråd mente at ”alt var gået efter bogen”. Der er nogen som må have alvorligt røde ører. Her også de fleste faglige organisationer som sov i timen.

Man skød budbringeren i stedet for at lytte!

Vi var nogen der sagde fra og var kritiske og det er vi stolte af. Vi måtte betale med vores job for at sige sandheden.

Mvh.

Gruppen af fyrede fra Teknik og Miljø, Århus Kommune.

Kontaktperson: Brian Sten Larsen. Mobil: 24228260.