Nyhedsbrev februar 2019 Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Voksenmobning Nej Tak! Februar 2019

Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev

I dette nyhedsbrev kan du læse om vores seneste aktiviteter, indbetaling af medlemskontingent og hvad der rører sig her i starten af det nye år.

Som afslutning på 2018 blev vi glædeligt overrasket, da GF Forsikring Aarhus gav os anerkendelse af vores arbejde og indsats med et diplom og et økonomisk skulderklap på 7.500 kr. Læs mere her: http://www.voksenmobningnejtak.dk/gf-forsikring-aarhus-giver-anerkendelse-og-oekonomisk-skulderklap-til-landsforeningen-voksenmobning-nej-tak/

Medlemskontingent 2019 Har du interesse for at være med til at bekæmpe voksenmobning på danske arbejdspladser i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Så er det blevet tid til at betale det årlige medlemskontingent på kr. 200,00

Ønsker du ikke mere at være medlem, har du måske lyst til at støtte Landsforeningens indsats og aktiviteter med et beløb. Beløbet sættes ind på konto Middelfart Sparekasse: Reg.nr.: 0757 Konto: 3225 299365 I tekstfeltet på indbetalingen skrives navn, adresse og e-mail.

Lidt om vores seneste aktiviteter i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Ø

 • Offentlige oplæg og debatmøder om voksenmobning i Aarhus d. 19. januar og 12.november 2018. Oplæg er afholdt på Café Oskar og på Folkestedet, hvor flere fremmødte deltog i en god debat. Formålet med de offentlige debatmøder er, at få udbredt viden om voksenmobning og viden om årsager, forebyggelse og håndtering
 • Støtte til mobberamte. Vi får ugentlig nye henvendelser fra mobberamte, der har brug for nogen at dele oplevelser med og som har brug for hjælp, støtte, råd og vejledning. Vores Hotline 6080 6898 er åben alle onsdage, med få undtagelser. Uden for åbningstiden kan du kontakte følgende: Bestyrelsesmedlem Kim Steffensen – ks@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2982 1139 & Formand Gitte Strandgaard – gs@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2851 2108
 • Deltagelse i pressen med debatindlæg og i forskellige interview. Vi har deltaget med flere debatindlæg og er blevet kontaktet af journalister for deltagelse i forskellige artikler – Vi har også selv været opsøgende i pressen i forhold til konkrete problemstillinger.
 • Bidrag til projektopgaver udarbejdet af studerende ved forskellige studieretninger. Vi har samarbejdet med flere studerende fra forskellige studieretninger, skole- og gymnasieelever i forbindelse med deres opgaver og eksamensprojekter, hvor de har valgt, at have fokus på voksenmobning
 • Henvendelser fra arbejdspladser og fagforeninger. Der har i årets løb været forskellige henvendelser fra arbejdspladser, hvor både ledere og arbejdsmiljøfolk har fået hjælp og råd i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet og fra forskellige fagforeninger der har fået hjælp og råd i konkrete sager og på det generelle plan
 • Landsforeningen har sendt et åbent brev til beskæftigelsesministeren vedrørende  

 

  • de varslede forringelser af Arbejdstilsynets indsats. Du kan læse brevet her: http://www.voksenmobningnejtak.dk/landsforeningen-har-i-dag-sendt-et-aabent-brev-til-beskaeftigelsesministeren-vedroerende-de-varslede-forringelser-af-arbejdstilsynets-indsats/
  • Ny netværksgruppe for voksne mobberamte. Snakken har gået flittigt i gruppen, og åbenheden iblandt os er stor. Emnet er så dybt personligt som noget kan være, og erfaringerne i gruppen spænder vidt. Der er dog nogle fælles oplevelser der går igen, og især er det værd at bemærke at gruppens medlemmer alle taler om et stort engagement og faglig dygtighed i de jobs hvor de oplevede mobningen. De er pligtopfyldende, interesserede i deres arbejde, og tillige reflekterende mennesker. En fælles oplevelse har i sagens natur også været at det var overraskende og besynderligt at opleve at enten kolleger eller chefer, hellere ville bruge deres energi på at mobbe fremfor på kerne opgaverne. Ordet intriger og intrigant dukkede op ganske jævnligt, og der er enighed om at intriger og magtkampe skal sparkes til hjørne for at en givet arbejdsplads kan fungere til alles tilfredshed.
  • Gruppen er det forum hvor man få læsset af, og få talt om det der trykker i forbindelse med oplevelse af mobningen og dens langsigtede konsekvenser. Det er helt almindeligt at oplevelserne vender tilbage i tankerne, og anledningen kan være et tilfældigt møde med en mobber fra den gamle arbejdsplads. Det sætter tanker i gang, og de kan være svære at håndtere alene. Familien og især ægtefællen har i de fleste tilfælde længe lagt øre til den mobbedes fortælling om mobningen, dens udøvere og især konsekvenser. Selv den tålmodigste og mest forstående ægtefælle kan tænke at historien går i ring, at problemet varer ved i det uendelige. Det som det faktisk handler om er at historien skal fortælles så ofte til de rette mennesker, at fortællingen en dag er slut. Man har talt sig varm og lettet sig for bekymringer, og refleksionen i gruppen afgør om man med sine ord har vakt genklang og fået et modsvar der er anvendeligt i den proces der fører til forløsningen, den dag, det tidspunkt hvor smerten er lettet og man kan se på det som en grim oplevelse man blev ikke blot klogere, men også stærkere af. Derfor er det godt og givende at kunne dele sine oplevelser med andre i samme situation.
 • Temaaftenen om voksenmobning i De Frivilliges Hus i Viborg. Styrketræning kan føre til meget godt, og det var via en kontakt i mit lokale motionscenter at ideen til en netværksgruppe for voksenmobbede i Viborg opstod. Genkendt fra en avisartikel om mobning, blev jeg (Kim Steffensen) kontaktet af en anden motionist, Hans Peter Jakobsen, der gerne ville høre mere, og det viste sig at han havde masser af erfaring fra selvhjælpsgrupper, da han igennem mange år har været frivillig i Viborg Selvhjælp. 

 

  • Efter nogen tids overvejelser blev vi enige om at gøre forsøget, men først skulle der laves PR! Det resulterede i en fin artikel i Viborg Stifts folkeblad, et læserbrev bragt samme dag som artiklen og begge dele indeholdt en åben invitation til interesserede om at møde op i De Frivilliges Hus i Viborg. Facebook kom også flittigt i brug, så budskabet blev spredt ud. Målgruppen kom også til at omfatte arbejdsgivere og fagforeninger, et forsøg fra vores side. Ingen af de sidstnævnte mødte op. Datoen blev sat til d.30.08. 2018 kl.19.00, og der kom også en lille flok mennesker der gerne ville høre mere om begrebet voksenmobning. Det viste sig hurtigt at der bortset fra en enkelt tilhører ikke var nogen iblandt de fremmødte der ikke havde erfaring med voksenmobning. Disse fire mennesker, tre kvinder og en mand, udgør gruppen der siden september har været samlet hver anden uge, kun afbrudt af juleferien og en enkelt aften hvor kun få kunne møde op.

 

Du kan altid læse med på vores hjemmeside http://www.voksenmobningnejtak.dk/

I vores håndbog: Voksenmobning i ord og handling – En håndbog om arbejdsrelateret mobning http://www.voksenmobningnejtak.dk/haandbogen/

Tilmelde dig vores nyhedsbrev via mail: http://www.voksenmobningnejtak.dk/kontakt/

Eller besøge os på Facebook: Besøg Voksenmobning Nej Tak!

I det kommende år vil vi:

Fortsætte med de faste aktiviteter der blandt andet rummer støtte til mobberamte, hotline, være opmærksom på, hvad der foregår i arbejdsmiljøøjemed og være proaktive.

Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne

Gitte Strandgaard / Formand