Personlige beretninger om mobning på arbejdspladsen søges – Kan du hjælpe journalisterne?

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! har et fortroligt samarbejde med nogle journalister. De vil gerne gå ind i emnet ”mobning på arbejdspladser”. Det er vi rigtigt glade for. Det er vigtigt, der kommer fokus på det her! Vi vil derfor høre, om der er nogle, som vil snakke fortroligt med dem og dele personlige oplevelser med dem.

Projektet er til TV, men her i starten er de i gang med at researche og blive klogere på emnet. De vil meget gerne tale med nogen som er i gang med en sag eller et forløb. Der er naturligvis garanti for fortrolighed, ligesom der skal gives samtykke hvis informationer, materiale og lignende på et tidspunkt skal blive til TV. Kontakt Ulrik Skotte: us@doceye.dk. Mobil: 21690641

Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Gitte Strandgaard

Formand