Pressemeddelelse; Netværksgruppe for voksne mobberamte

Pressemeddelelse august 2018

Pressemeddelelse                                                                     Malling d. 26. august 2018
Selvhjælp Viborg inviterer i samarbejde med Landsforeningen Voksen Mobning Nej Tak! til en
aften med information om emnet voksenmobning på arbejdspladserne. Arrangementet finder
sted d.30.8.2018 kl. 19.00 i De frivilliges hus på Vesterbrogade 1 8800 Viborg.
Kræfterne bag arrangementet, Hans Peter Jacobsen fra Viborg selvhjælp og Kim Steffensen fra Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! vil fortælle om det nyttige i frit at kunne diskutere og fortælle om fælles problematiske oplevelser i fortrolighed, samt helt specifikt om hvad voksenmobning indebærer i praksis, og hvilke konsekvenser det kan få for dem det går ud over.
Voksenmobningens konsekvenser er ikke begrænset til den mobbede selv, men rækker langt ind i familiens dagligdag og har på langt sigt også konsekvenser for helbredet.
Mobning er ikke den mobbedes private problem, det involverer kolleger og ledelse, påvirker familie og venner, og må ikke forbigås i tavshed.
Pårørende til voksne der mobbes eller har været mobbede er også velkomne til mødet.
Arrangørerne tilbyder med start snarest muligt efter mødet, at oprette en netværksgruppe med det formål at lette en belastet dagligdag for de mobbede og deres nærmeste. Midlerne er at kunne tale ud, blive oplyst om konsekvenser, hjælp til at slippe fri og for især de pårørende ny viden om hvad det er deres nærmeste gennemlever, og dermed også hvorfor de reagerer som de gør.
Der vil være kaffe og småkager til mødet.
For yderligere kan Kim Steffensen kontaktes: ks@voksenmobningnejtak.dk & 2982 1139
Venlig hilsen
Gitte Strandgaard
Formand
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!
Tværgade 69, 8340 Malling
gs@voksenmobningnejtak.dk & 2851 2108