Skandalesagen i Aarhus Kommune / Teknik og Miljø – Ruller videre!

Svindel, systemmobning og fyringer – DET kan du læse om i artiklen.

Citater fra artiklen kommer her og nedenfor Landsforeningens definition af systemmobning:

Mange af os, som er blevet fyret, er nogle som har sagt fra, forklarer Brian Sten Larsen til Arbejderen.

– Vi sagde fra – både i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen, urimeligheder, mobning, psykisk arbejdsmiljø og i forhold til dårlig drift og svindel. Vi var en belastning, derfor blev vi fyret.

Det har været en lang kamp at nå hertil, og han synes på ingen måde, at opbakningen har været stor. Hverken hos byrådets politikere, som han sammen med andre fyrede har forsøgt at få i tale, eller i hans socialdemokratiske partiforening, som han har meldt sig ud af, eller i hans lokale fagforening, 3F, som han også har forladt.

 SYSTEMMOBNING:

Vi må desværre konstatere, at rigtig mange mobberamte render panden mod en mur, når de gør opmærksom på dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning. De systemer der egentlig er sat til at skulle hjælpe, lukker sig om sig selv og hinanden. Det er det vi betegner som systemmobning:

Når mobberamte henvender sig for at få hjælp: På arbejdspladsen, i tillidsmandssystemet, hos ledelse, topchefer, forvaltninger og kommuner og fagforeninger, har vi rigtig mange eksempler på, at systemerne lukker sig om sig selv og hinanden, og den mobberamte bliver isoleret som problemet – Herefter syg og fyret på grund af omstruktureringer eller samarbejds-vanskeligheder! – Og problemet er løst!

Det er ikke i orden, at mennesker der bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed, og herefter bliver sparket ud i både fysiske og psykiske lidelser og direkte ud af arbejdsmarkedet, når de gør opmærksom på ulovligheder og overtrædelser af:

Arbejdsmiljøloven § 38 der siger: Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9a der siger: Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk og psykisk helbredsforringelser som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

Læs mere her: