Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Dette år markerer også afslutningen på vores satspuljeprojekt, og jeg vil her benytte lejligheden til at sig tusind tak for al den interesse, gode deltagelse og opbakning vi har fået fra flere sider i hele projektperioden.

Det har været en fantastisk rejse, hvor vi har lært meget og har haft mulighed for at udvikle nye strategier og værktøjer, der kan sikre et godt psykisk arbejdsmiljø uden mobning.

De mål vi satte os, har vi indfriet og vores håndbog, der er slutproduktet, er blevet særdeles godt modtaget på mange arbejdspladser, i flere fagforeninger på landets biblioteker og hos mange enkelt personer.

Det har betydet, at 2 oplag nu er gået i trykken, og vi glæder os til at udlevere flere håndbøger til næste år.

Vi ser frem til det nye år, hvor vi fortsætter vores arbejde og indsats i de nye rammer, med de ressourcer der vil være til rådighed.

Der vil fortsat være mulighed for at booke foredrag, temadage og procesforløb.

De bedste jule- og nytårshilsner

På bestyrelsens vegne

Gitte Strandgaard

Formand