Injuriesag mod borgmester Jakob Bundsgaard og byrådsmedlem Gert Bjerregaard.

Aarhus, 29 april 2018.

Pressemeddelelse.

2 ledende byrådspolitikere i Aarhus Byraad er stævnet af advokat Bjarne Overmark på vegne af kranførere som var ansat på den kommunalt ejede Aarhus Havn. De er stævnet for overtrædelse af straffelovens § 267, også kaldet injurieparagraffen.

De 2 ledende byrådspolitikere har på åbent byrådsmøde i 2015 fremsat grove og udokumenterede beskyldninger mod kranførerne af en karakter som er ærekrænkende og fornærmende.

I den meget omtalte SMS sag skaffede havnens ledelse sig ulovlig adgang til kranføreres sms`er, og brugte dette til at bortvise 3 kranførere fra deres arbejdsplads. Det skete med rygdækning i Borgmesterens afdeling. Siden fik man kolde fødder og udtalte at man ikke i fremtiden ville læse ansattes sms-beskeder og dermed bryde brevhemmeligheden.

Der er derfor udtaget stævning mod de 2 ledende byrådspolitikere med krav om godtgørelse og krav om dementi på førstkommende byrådsmøde.

Sagsøgers påstandsdokument hvor sagens detaljer fremgår er vedlagt

Påstandsdokument.13apr2018

Mvh.

Samarbejdet Arbejdere og Akademikere v. John Graversgaard

Relevante kontaktoplysninger:

Advokat Bjarne Overmark, send sms til 22213755

Kranfører Keld Sørensen, send sms til 30208633

Borgmester Jakob Bundsgaard, 89402100

Byrådsmedlem Gert Bjerregaard, 40849650