Kategori: Nyheder

Chikane og trusler: HK forbereder sag mod Aarhus Kommune

En gruppe af fyrede fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kæmper lige nu en kamp for retfærdighed / NU melder HK. ud, at de forberede sag mod Aarhus Kommune / TAK for det. – Sagen indeholder en del aspekter

Fyret fra Teknik og Miljø i Aarhus – Vi kræver stadig retfærdighed

For en måned siden offentliggjorde Kammeradvokaten en undersøgelse af 21 personalesager i Aarhus Kommune. Rapporten var den foreløbige kulmination på “skandalesagen i Aarhus”, men de undersøgte er langtfra tilfredse Fire tidligere ansatte i Aarhus Kommune skal have erstatning for uberettiget

Referat fra generalforsamling i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 2018

Referat generalforsamling d. 15. april 2018 Referat Generalforsamling Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Dagsorden:   ​1. Valg af dirigent ​2. Valg af referent ​3. Formandens beretning ​4. Fremlæggelse af regnskab ​5. Fastsættelse af kontingent ​6. Behandling af indkomne forslag ​7. Valg

Injuriesag mod borgmester Jakob Bundsgaard og byrådsmedlem Gert Bjerregaard.

Aarhus, 29 april 2018. Pressemeddelelse. 2 ledende byrådspolitikere i Aarhus Byraad er stævnet af advokat Bjarne Overmark på vegne af kranførere som var ansat på den kommunalt ejede Aarhus Havn. De er stævnet for overtrædelse af straffelovens § 267, også

GENANSÆTTELSE OG UNDSKYLDNING TIL FYREDE I TEKNIK OG MILJØ I AARHUS KOMMUNE

De fyrede medarbejdere i Teknik og Miljø skal have en uforbeholden undskyldning af borgmesteren og byrådet. De skal desuden kompenseres for deres reelle økonomiske tab som følge af usaglige fyringer, og så skal de have tilbud om at blive genansat.

Alvorlige svigt i Kammeradvokatens rapport til Aarhus Kommune / Åbent brev fra gruppen af fyrede i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

apr. 2018. Åbent brev til borgmester, rådmand, byrådsmedlemmer og medier, Kritik af Kammeradvokat Rapport Alvorlige svigt i Kammeradvokatens rapport til Aarhus Kommune.  Den opfylder ikke kommunens krav til undersøgelse af personalesagerne i Teknik & Miljø. KONKLUSION: KA`s rapport lever ikke

Formandsberetning 2018

Formandsberetning Gældende for: 2016 & 2017 Formandsberetning 2018 Denne formandsberetning ligger i forlængelse af de tre år, hvor vi igennem satspuljeprojekt 2013-2015 fik mulighed for at komme vidt omkring og udgive håndbogen: Voksenmobning i ord og handling: En håndbog om

Systemmobning i Aarhus Kommune: Læserbrev af Kim Dybris, der er én af de fyrede fra den skandaleramte afdeling i Teknik og Miljø

Kim Dybris, tidligere ansat i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, Aarhus Jeg gjorde i februar 2012 indsigelse mod min afskedigelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, som, jeg mente, var uberettiget. Jeg klagede til kommunen ved Bünyamin Simsek (V),

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak har 10 års jubilæum i år – Derfor udsender vi en jubilæumsskrivelse

Jubilæumsskrivelse                                                                      03.04. 2008 – 03.04 2018   Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! kan i år fejre sit 10 års jubilæum. Landsforeningen er en græsrodsbevægelse, som er startet især med baggrund i formanden Gitte Strandgaard`s personlige oplevelser med grov mobning på hendes

Mobning på de danske arbejdspladser er forbudt Jf. Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse på området – Alligevel er det en LAANNNNG kamp for de der udsættes for mobning!

Pressemeddelelse fra gruppen af fyrede i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune kommer her nedenfor. Foreningen gør her opmærksom på Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse på området: Det er ikke i orden, at mennesker der bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed, og herefter

Top