Litteratur

Bøger om mobning mm.

Psykolog Nadja Prætorius: Vi rammes af system-mobning

I modsætning til personmobning retter systemmobningen sig mod en organisation, dens faggrupper og enkeltpersoner: »Medarbejderne gøres møre og undergraves ved, at der sættes spørgsmålstegn ved deres tidligere måde at arbejde på. Dernæst pålægges de ansatte ændrede holdninger og udsættes for styring og kontrol«, skriver Prætorius.

Magtrelationen mellem mobberen og den udsatte (her faget og dets udøvere) gør, at den udsatte ikke er i stand til – eller hindres i – at forsvare sig mod den oplevede nedgørelse og undergravning. Samtidig indføres evaluering og kontrol, der ikke levner den udsatte andre muligheder end at makke ret.

Prætorius anvender også begreberne »dobbeltbudskaber« og dobbeltbindinger, for eksempel: »når arbejdspladsen har opstillet kerneværdier, såsom åbenhed, gennemskuelighed, ærlighed, mennesket i centrum, selvbestemmelse, uddelegering af ansvar, høj kvalitet i arbejdet … samtidig med at medarbejderne tvinges til at arbejde ukvalificeret og undertiden også uhæderligt, og at den højt besungne selvforvaltning og uddelegering af ansvar i decentrale netværk består i, at medarbejderne skal præstere resultater, som dels er bestemt ovenfra, og som de ikke har skyggen af mulighed for at opnå, og dels at ledelsen samtidig frasiger sig ansvarlighed«.

Socialrådgivere, børnehavepædagoger, læger, lærere, sygeplejersker, plejehjemsassistenter, præster og så videre kender det.

Af: Mogens Lundetoft Clausen

http://www.folkeskolen.dk/44764/vi-rammes-af-system-mobning

Bøger af Nadja U. Prætorius


Myginds mission af Peter Mygind

En personlig fortælling fra manden der nægter at acceptere social uansvarlighed.

Peter Myginds søn blev overfaldet på åben gade midt om eftermiddagen. Det var en oplevelse, der rystede hele familien og ikke mindst Peter, som ikke kunne forstå, hvorfor ingen af de mange forbipasserende greb ind. Det blev startskuddet til MYGINDS MISSION. En mission, der bl.a. resulterede i tv-programmet af samme navn, hvor Peter forsøgte at komme mobning til livs i en folkeskoleklasse.
Men Myginds Mission handler om MEGET MERE END MOBNING: den handler om social ansvarlighed, om de valg vi træffer i livet, når vi møder andre mennesker og står over for en konflikt eller i en svær situation. I bogen fortæller Mygind meget ærligt om sit eget liv og om at være forældre.

Denne bog er en inspiration til alle, der gerne vil have ET FÆLLESSKAB OG ET SAMARBEJDE TIL AT FUNGERE, hvad enten det er en skoleklasse, en familie eller en arbejdsplads.

L&R Egmont


Liaisonpsykiatri og term-modellen (E-bog)
– Fra forebyggelse til fejlbehandling

Forfatter: Bente-Ingrid Bruun

Forlag: Books on Demand, Isbn 13: 9788771451801

Skal mennesker med multisystem- og overfølsomhedssygdomme som fibromyalgi og eloverfølsomhed, EHS, psykiatriseres hos praktiserende læger, og skal deres gener ikke længere udredes hos speciallæger? Skal syge mennesker behandles ud fra anbefalinger i en liaisonpsykiatrisk TERMmodel, selvom den bygger på en forældet bio-psyko-social sygdomsmodel, hvor årsager, sygdomsmekanismer og belastende miljøfaktorer er frasorteret? Skal tidens syge placeres i en fælles diagnosekasse Bodily Distress Syndroms (BDS) ud fra simpel symptomtælling, og skal WHO’s ICD-10 diagnoser konverteres til funktionelle syndromer, som ønsket af professor Per Fink i den århusianske liaisonpsykiatri, der støttes af TrygFonden og nogle sundhedspsykologer? Skal miljøsyge mennesker usynliggøres i registre som psykisk syge, så de passer ind i tidens besparelses- og reformprojekter? Skal det kamufleres, at politisk/finansielle EU beslutninger allerede har negative helbreds- og miljømæssige konsekvenser? Et høringsudkast fra Dansk Selskab for Almen Medicin til “Klinisk vejledning om Funktionelle Symptomer og Lidelser” har synliggjort en magtfuld mørk diskriminerende sundhedspolitik, og flere høringssvar er offentliggjort i bogen.Forhåbentlig bliver høringsudkastet ikke udgivet som en klinisk vejledning, for det er hverken i overensstemmelse med lægeløftet eller god lægeetik. Selvfølgelig skal miljøsyge mennesker ikke have pålagt et individuelt ansvar for samfundsskabte gener. De skal hverken fejldiagnosticeres eller fejlbehandles!Bente-Ingrid Bruun har arbejdet som lægesekretær på medicinske afdelinger. Cand. Psych. 1973. Autoriseret klinisk børnepsykolog med fokus på forebyggelse. Sideløbende undervisning og privat praksis/kursusvirksomhed. Debattør og forfatter. Medlem af Dansk Psykolog Forening og Dansk Forfatterforening.

Ved køb af e-bøger leveres ydelsen som et downloadlink i en e-mail efter køb. Da der er givet et samtykke til straks-levering, bortfalder fortrydelses- og returretten når downloadlinket aktiveres. Accepten gives inden aftalens indgåelse.


Jytte Hestbech: Velfærd eller Svindel?

Uddrag af lektorbedømmelse af bind 1:

Det er en særdeles velskrevet bog om en begavet og talentfuld kvindes kamp med de danske myndigheder. Jeg har læst den med stor interesse og fået indsigt i en verden, der er ukendt for de fleste. Jeg er sikker på, at den vil være til stor hjælp for de mennesker, der løber panden mod myndighedernes mur. Samtidig kan den også være en hjælp for myndighederne selv og for lovgiverne, så sagsbehandlingen i fremtiden bliver forbedret.

Det er meget interessant at læse om sygdomsforløbet, om myndighedernes behandling, om den psykiatriske vægt, der tillægges, selvom det for sygdommen er uvedkommende, om trægheden i systemet, om at blive fanget uden at kunne komme videre.

Uddrag af lektorbedømmelsen bind 2:

Dette er anden del af det medrivende og oprørende manus om en sclerosepatients møde med det danske sundhedsvæsen. Anden del koncentrerer sig om Birgitta Brunes’ alternative behandlingsformer, der har givet gode resultater for en række patienter, og om kommunernes uvidenhed om sclerosepatienter. Forfatteren møder fortsat modstand hos myndighederne. Af helt uforståelige grunde endda fra Scleroseforeningen, hvorfra man nok ville have forventet en anden og mere åben tilgang til nye behandlingsformer. Det er chokerende at læse, hvor trægt og vanetænkende systemet i Danmark arbejder.

I anden del er det overvejende den sagligt arbejdende læge, der har overtaget. Argumentationen er logisk, klar og overbevisende. Pointerne uangribelige.

Læs mere…


Livsfarlig ledelse / Christian Ørsted

Hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation og alligevel brænde ud som aldrig før?

De sidste 100 år har vi udviklet stærke psykologiske mekanismer og ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet og ført til enorm fremgang. Men de har vist sig at have en uhyggelig slagside. Vi kan i dag styre og engagere folk i en grad, så de sætter både moral og helbred over styr for at nå mål og deadlines – og mens 1400 dør af stress hvert år, styrtdykker vores kreativitet, innovation og menneskelige balance.

Spørgsmålet er ikke længere, hvornår vi kører ud over kanten, men hvad vi hver især kan gøre for, at det ikke sker.

Som den første professionelle ledelsesrådgiver træder Christian Ørsted i Livsfarlig ledelse frem og fortæller om de myter om motivation, anerkendelse, personlig udvikling og teamwork, der har bredt sig som en virus i vores samfund. Bogen går bag de lukkede døre i erhvervslivet, præsenterer chokerende cases og graver i den nyeste psykologiske forskning, for at finde sandheden om, hvorfor vi brænder ud. Den fortæller om de overraskende psykologiske kræfter, der er på spil og hvorfor vores evne til at tænke selv kortsluttes.


Psykisk arbejdsmiljø-en brugervejledning af John Graversgaard

Psykisk arbejdsmiljø er et begreb, som er blevet meget udbredt, og det indgår i dag som en vigtig dimension i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. Det er et af de højt prioriterede punkter i regeringens officielle planer for 2020. Men hvordan står det egentlig til? Skyldes opmærksomheden, at man erkender, at der er store problemer? Og vil man prioritere at gøre noget ved det?

Der er økonomisk krise, og aldrig har der fundet så mange omstruktureringer og virksomhedslukninger sted som i dag. Der er tale om en voldsom opskruet acceleration i samfundet, og medierne er fulde af historier om stress på arbejdspladsen. Der er forskellige fortællinger om det gode og det dårlige arbejde, og da vi jo er dybt afhængige af vores arbejde, er det fortællinger, som berører os alle. Den stigende fattigdom i vores samfund, hvor arbejdsløshed er ensbetydende med drastisk forringede levevilkår, øger presset fra arbejdsmarkedet, både på de arbejdende, men også på de arbejdsløse, som kæmper for jobs.

Mvh.
John Graversgaard
arbejdspsykolog og til daglig tilsynsførende i Arbejdstilsynet
Læs mere om bogen her..


Orør fra hjertet. Holm & Hildebrandt – om tro, håb og handling af Lars Møller

”Vi må gøre noget! Vi kan ikke bare se på, mens verden går sin skæve gang.”

Med det udgangspunkt kalder biskop Kjeld Holm og professor Steen Hildebrandt til oprør – et oprør fra hjertet.

Det umage par, biskoppen fra Aarhus Stift og professoren i organisation og ledelse, prøver med bogen at forstå verden og deres egen rolle i den – fra de blev født i midten af forrige århundrede til lige nu, hvor de tager hul på fremtiden.

Formen er samtalebogens, men dialogen er stramt redigeret af journalist Lars Møller i en tematisk og næsten dramatisk afsøgning af de spor, der fører biskoppen og professoren ud på oprørets rand. At tænde et håb er, hvad deres oprør først og fremmet drejer sig om. At håbe er at turde bringe fremtiden ind i nutiden. Håbet om et bedre liv, ikke ud af det blå, men vakt i troen på, at der findes en mening med livet. Og den mening skaber man selv – hvis man kan gøre sig fri af fortiden. Læs mere om bogen her..


Ny håndbog Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen – 6. januar 2011 – arbejdsmiljoforskning.dk
Håndbog mod mobning kan hentes på nettet

– Mobning kan ramme selv den bedste arbejdsplads, hvis omstændighederne er til det, siger forfatterne

En ny håndbog med titlen ”Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen” har set dagens lys. Den er offentliggjort af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og beskriver syv områder, hvor man kan sætte ind, når man vil forebygge mobning på arbejdspladsen.

– Mobning kan ramme selv den bedste arbejdsplads, hvis omstændighederne er til det. Det er imidlertid billigere at forebygge skader end at helbrede dem. Derfor er det en god idé at tænke på at forebygge mobning, selv når det går allerbedst på arbejdspladsen, forklarer bogens forfattere lektor Annie Høgh, Københavns Universitet, og erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Håndbogen er blevet til på baggrund af et treårigt forskningsprojekt på NFA om ’Mobning og chikane på arbejdspladsen’. De syv indsatsområder, som håndbogen sætter fokus på, er:

1: Indfør en mobningspolitik
2: Minimér eller fjern risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø
3: Sæt fokus på kommunikation og omgangstone
4: Arbejd med at ændre en negativ kultur
5: Øg lederes kompetence til at forebygge og håndtere mobning
6: Rekruttér og forfrem de rigtige folk
7: Lær at håndtere sager om mobning.

Prisen for et trykt eksemplar af bogen i Arbejdsmiljøbutikken er 80 kroner. Den kan også hentes gratis her.

Charmør og tyran – af Alv A. Dahl og Aud Dalsegg – Et indblik i psykopaternes og ofrenes verden

Charmør og tyran handler om psykopater. Det kan være din chef, arbejdskollega, nabo, mor eller far -og ikke kun de småkriminelle eller voldsforbryderne fra filmens verden. 1 ud af 40 personer i Danmark udvikler psykopati i løbet af livet 4 ud af 5 er mænd psykopater og mennesker med psykopatiske træk plager deres omgivelser med vold, manipulation, løgnagtighed, selvoptagethed og ansvarsløshed de fleste er ikke kendt af systemet/det offentlige Denne bog giver læseren den viden man i dag har om psykopati. Bogen anskuer psykopati set som et samspil mellem neurologiske, psykologiske og sociale faktorer. Man får indblik i kendetegnene på denne personlighedsforstyrrelse, kriterier for diagnosen, årsager og udbredelse af psykopati samt eksempler på psykopaters væremåde og gode råd om hvordan man kan beskytte sig imod dem. Alv A. Dahl er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Aud Dalsegg er journalist på den norske avis Dagbladet hvor hun beskæftiger sig med sundhedsemner.

Læs om bogen her

Enegænger – Portræt af en prins af Stéphanie SurrugueVar det livet værd at blive prins af Danmark? Det spørgsmål stiller journalist og forfatter Stéphanie Surrugue i dette enestående portræt af en sælsom skæbne.Prins Henrik selv, hans familie, venner og samarbejdspartnere bidrager med stor åbenhed til at give svaret i denne skelsættende portrætbog, der er blevet til på baggrund af en omfattende journalistisk research, herunder hundredvis af timers unikke interview i både Danmark og Frankrig.

Portrætbogen tager fat på såvel de eventyrlige som de kontroversielle kapitler af Prinsgemalens lange liv. I en ærlig og tankevækkende skildring tegner den et nyt billede af en mand, som på én gang er offentligt eje og meget privat.

Danskerne kender ham som den stolte franskmand. Selv siger han stolt ´vi´ om danskerne.

Læs mere om bogen her..

Ned og op med stress – af Thomas Milsted og Pernille Rosenkrantz-TheilPernille Rosenkrantz-Theil har været nede med stress. I dialog med stresseksperten Thomas Milsted taler hun i denne bog åbent og ærligt om sine oplevelser, erfaringer og holdninger til stress. Hvordan er det at gå ned med stress, og hvordan kommer man op igen?

Læs mere om bogen her..

Førstehjælp til feedback – af Anders StahlschmidtVi har alle brug for feedback, for det giver os energi, selvtillid og motivation at blive anerkendt. Samtidig har vi brug for, at nogen korrigerer os, så vi ikke gentager fejl, dårlige vaner og ubetænksom opførsel. Gør din feedback mere kvalificeret – både på arbejde og derhjemme. Lær at give feedback Førstehjælp til feedback er en bog med baggrund, øvelser og værktøjer, så du kan blive bedre til at give feedback. Både den daglige og den formaliserede. Når du giver feedback, skal du være bevidst om: – Sproget

Læs mere om bogen her

Tabte masker Tabte

Masker er beretningen om Anne som får mobning at føle på egen krop. Anne som forsøger, at få omverdenen til at forstå, at hun er blevet uretfærdigt behandlet. Det er historien om en arbejdsplads, hvor løgne og intriger fylder i hverdagen. Samt et fagområde, hvor vilkårene ofte er hårde og barske. Kommunikationen bristede. Bogen giver et bud på, hvordan det kunne komme så langt. Samt et bud på hvordan konfl ikterne eventuelt løses. Trods bogens alvorlige budskab er den skrevet med humor og indlevelse.

Læs om bogen her

Nul røvhuller-reglen – Sådan slipper du af med en led stodderVi møder dem alle i dagligdagen: Kollegaer, chefer eller medarbejdere, der er nedladende, arrogante og som ikke har respekt for andre mennesker. Læs om hvordan du tackler dem. Med den noget uskønne titel »Nul røvhuller-reglen«, Robert I. Sutton, lavet en liste med ideer til at komme af med, hvad vi her vælger at kalde ‘lede stoddere’. Læs og lær, hvordan du slipper for de ubehagelige personer på arbejdspladsen. Læs mere Læs om bogen her

Effektiv røvhulshåndtering en anmeldelse af Stephan Sabinsky for Dansk Kommunikationsforening

Læs anmeldelse

De onde og de dumme – En bog om destruktiv ledelse

Hvis en mand bliver slået ned på gaden og indlagt med kraniebrud, ville man næppe sige: »Det var du sgu selv ude om; dit hoved er for skrøbeligt!«. Men hvis en medarbejder ødelægges af psykisk chikane, kan man høre bemærkninger som: »Hun var nok lidt sart«.

Mobning trækker et spor af ødelæggelse efter sig, og ofrene har svært ved at få oprejsning. Mobning er stadig tabubelagt og for mange forbundet med skyld og skam. Får en destruktiv leder lov at chikanere længe nok, kan den ansatte ende i en permanent krisetilstand. Familie og omgangskreds til ofrene påvirkes naturligvis også.

Læs mere om bogen her

Ene mod alle – En bog om mobning på arbejdspladsen Ene mod alle handler om de situationer, hvor grænser overskrides, hvor personen krænkes på sit selvværd og udsættes for nedværdigende behandling – enten af kolleger eller af ledelsen. Mobning på arbejdspladsen har altid eksisteret, men ved at give fænomenet et navn, er det nemmere at gøre det til genstand for diskussion, samtale, analyse og handling.

Bogen forsøger at beskrive bagsiden af arbejdsmarkedet. Dens formål er at anerkende problemet, forebygge det og at hjælpe ofrene.John Graversgård er psykolog og ansat i Arbejdstilsynet. Læs mere om bogen her

Mobning på arbejdspladsen | årsager og løsninger

I bogen “Mobning på arbejdspladsen” lyder regnestykket, at bliver bare én procent af arbejdsstyrken udsat for alvorlig mobning, så koster det samfundet næsten fire milliarder kroner om året i understøttelse og sygedagpenge.

Dertil kommer, at mobning mindsker medarbejdernes motivation og engagement, medfører lavere effektivitet og ringere service, øger sygefraværet og personaleomsætningen. Og så er der ikke mindst alle de kuldsejlede skæbner, Eva Gemzøe Mikkelsen har mødt.”

Læs om bogen her