Litteratur

Bøger om mobning mm.

Psykolog Nadja Prætorius: Vi rammes af system-mobning

I modsætning til personmobning retter systemmobningen sig mod en organisation, dens faggrupper og enkeltpersoner: »Medarbejderne gøres møre og undergraves ved, at der sættes spørgsmålstegn ved deres tidligere måde at arbejde på. Dernæst pålægges de ansatte ændrede holdninger og udsættes for styring og kontrol«, skriver Prætorius.

Magtrelationen mellem mobberen og den udsatte (her faget og dets udøvere) gør, at den udsatte ikke er i stand til – eller hindres i – at forsvare sig mod den oplevede nedgørelse og undergravning. Samtidig indføres evaluering og kontrol, der ikke levner den udsatte andre muligheder end at makke ret.

Prætorius anvender også begreberne »dobbeltbudskaber« og dobbeltbindinger, for eksempel: »når arbejdspladsen har opstillet kerneværdier, såsom åbenhed, gennemskuelighed, ærlighed, mennesket i centrum, selvbestemmelse, uddelegering af ansvar, høj kvalitet i arbejdet … samtidig med at medarbejderne tvinges til at arbejde ukvalificeret og undertiden også uhæderligt, og at den højt besungne selvforvaltning og uddelegering af ansvar i decentrale netværk består i, at medarbejderne skal præstere resultater, som dels er bestemt ovenfra, og som de ikke har skyggen af mulighed for at opnå, og dels at ledelsen samtidig frasiger sig ansvarlighed«.

Socialrådgivere, børnehavepædagoger, læger, lærere, sygeplejersker, plejehjemsassistenter, præster og så videre kender det.

Af: Mogens Lundetoft Clausen

http://www.folkeskolen.dk/44764/vi-rammes-af-system-mobning

Bøger af Nadja U. Prætorius


Myginds mission af Peter Mygind

En personlig fortælling fra manden der nægter at acceptere social uansvarlighed.

Peter Myginds søn blev overfaldet på åben gade midt om eftermiddagen. Det var en oplevelse, der rystede hele familien og ikke mindst Peter, som ikke kunne forstå, hvorfor ingen af de mange forbipasserende greb ind. Det blev startskuddet til MYGINDS MISSION. En mission, der bl.a. resulterede i tv-programmet af samme navn, hvor Peter forsøgte at komme mobning til livs i en folkeskoleklasse.
Men Myginds Mission handler om MEGET MERE END MOBNING: den handler om social ansvarlighed, om de valg vi træffer i livet, når vi møder andre mennesker og står over for en konflikt eller i en svær situation. I bogen fortæller Mygind meget ærligt om sit eget liv og om at være forældre.

Denne bog er en inspiration til alle, der gerne vil have ET FÆLLESSKAB OG ET SAMARBEJDE TIL AT FUNGERE, hvad enten det er en skoleklasse, en familie eller en arbejdsplads.

L&R EgmontMobning på arbejdspladsen | årsager og løsninger

I bogen “Mobning på arbejdspladsen” lyder regnestykket, at bliver bare én procent af arbejdsstyrken udsat for alvorlig mobning, så koster det samfundet næsten fire milliarder kroner om året i understøttelse og sygedagpenge.

Dertil kommer, at mobning mindsker medarbejdernes motivation og engagement, medfører lavere effektivitet og ringere service, øger sygefraværet og personaleomsætningen. Og så er der ikke mindst alle de kuldsejlede skæbner, Eva Gemzøe Mikkelsen har mødt.”

Læs om bogen her