Satspuljeprojekt 2013-15

Treårigt udviklingsprojekt forankret i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Mobning på arbejdspladsen er et stigende problem, og det har store konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien.

Det koster op mod 10 milliarder om året i sygedagpenge, hospitalsindlæggelser, psykologhjælp, rehabilitering, førtidspension med videre. Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø.

På det menneskelige plan er det altødelæggende. Både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk har det store konsekvenser for den mobberamte og de pårørende.

Formålet med udviklingsprojektet er at videreføre og udvikle foreningens arbejde, hvis formål er at udbrede kendskab til voksenmobning og de konsekvenser det har for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien. Dette med henblik på forebyggelse og håndtering. Ligeledes støtte til mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet.

Ligeledes at styrke det samarbejde, der er etableret med beskæftigelsesministeriet. Ligeledes styrke det samarbejde der er etableret med Arbejdstilsynet, i forhold til den hotline der er både hos Arbejdstilsynet og hos Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

For på denne måde at være medvirkende til at der etableres tiltag, der har en anerkendende tilgang i forhold til forebyggelse og håndtering af voksenmobning.

I projektet vil vi have hovedfokus på de mobberamte. Ved hjælp af en afdækning af deres samlede situation fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. Herunder om de er på arbejdspladsen endnu, er sygemeldte eller ledige.

Herfra planlægges støtte, råd og vejledning. Ligeledes bistå ved dialogmøder hos arbejdsgiver, jobcenter, egen læge, a-kasse og fagforening.

Vi tilbyder støttende samtale til de mobberamte. Dels for erkendelse af deres situation fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. Dels for hjælp til håndtering af deres samlede livssituation, dels for hjælp til struktur og planlægning af konkret tiltag og handlinger.

Projektet beskriver og afdækker 20 til 30 mobberamtes forløb. Formålet med dette er at synliggøre indsatsen og de værktøjer, der tages i brug. Disse evalueres, så vi ved afslutningen om tre år er i stand til at etablere en ”best practice” for håndtering af voksenmobning. Både på det personlige plan og på arbejdspladsen. Sidst i projektperioden gør vi vores rapport med meget håndterbare værktøjer og en letforståelig redegørelse tilgængelig for arbejdspladser og faglige organisationer, så vores resultater komme så mange som muligt til gode.
Der skal indgå forskellige events, med udbredelse af kendskab til voksenmobning. Her tænkes deltagelse på arbejdsmiljødagen, hele dage i forskellige byer, hvor vi har materiale med og tilbyder dialog med borgere, en bus der kører rundt til forskellige byer og arbejdspladser med materiale og dialogfora.

I projektet skal der være mulighed for idé udvikling af nye tiltag, der vil gavne den forebyggende indsats mod voksenmobning.

I projektet tilbydes foredrag, dialog og temadage til virksomheder, fagforeninger, jobcentre, psykologer, hospitalspersonale, andre behandlere, aktører og politikere.

Projektet afsluttes ved udarbejdelse af en håndbog med viden, konkrete forløb og best practice indenfor forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Denne skal stå til fri afbenyttelse for hele arbejdsmarkedet: Den enkelte, arbejdspladsen og de forskellige aktører der har været i spil. Herunder jobcentre, fagforeninger med videre. Og der arrangeres en offentlig høring hvor projektforløb og resultater fremlægges.

På bestyrelsens vegne

Bedste hilsner
Gitte Strandgaard
Projektleder og kvalitetsansvarlig