Formandsberetning 2018 & 2019 Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Formandsberetning 2018 & 2019

Forud for Landsforeningens online generalforsamling søndag d. 26 april 2020 udsendes formandsberetning                                                                                                                                                               April 2020

Formandsberetning

2018 & 2019

Landsforeningen har de sidste to år haft mange opgaver og indsatsområder. Jeg vil i denne beretning starte med at takke den samlede bestyrelse for deres gode energi og engegement i arbejdet. Dette har været medvirkende til, at vi har kunnet løfte mange opgaver.

En stor tak er der også til vore medlemmer for deres støtte og interesse for foreningen. Særlig tak til de af jer, der har haft overskud til at mødes med andre mobberamte, hvis de har haft brug for personlig og direkte hjælp og støtte. Vi ved, at denne direkte kontakt er meget givende: At kunne dele oplevelser og erfaringer med ligesindede, er en stor hjælp og støtte i en svær situation.

Som afslutning på 2018 blev vi glædeligt overrasket, da GF Forsikring Aarhus gav os anerkendelse af vores arbejde og indsats med et diplom og et økonomisk skulderklap på 7.500 kr. Læs mere her: http://www.voksenmobningnejtak.dk/gf-forsikring-aarhus-giver-anerkendelse-og-oekonomisk-skulderklap-til-landsforeningen-voksenmobning-nej-tak/

Aktiviteter og indsatsområder

Landsforeningens hovedformål er at støtte mobberamte, og vi har haft rigtig mange henvendelser fra mennesker i forskellige brancher. Og vi oplever gang på gang, at de står alene uden forståelse, anerkendelse og opbakning fra arbejdspladsen. Hvilket kalder på, at der både fra politisk hold og fra fagbevægelsens side bør være mere konkret fokus på et altødelæggende problem, der rammer mange mennesker både fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og økonomisk.

Èn konkret sag har vi været særligt engageret i og den handler om en gruppe af fyrede fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. De råbte vagt i gevær og gjorde blandt andet opmærksom på både dårligt psykisk arbejdsmiljø, mobning og chikane, uden at der skete noget. Først da de gik til pressen, kom der konkret handling på bordet. Dog uden den store anerkendelse for de fyrede. Landsforeningen har hele tiden bakket gruppen op, og vi mener fortsat at et tilbud til samtlige, om at de kan få der job tilbage, vil være det mindste for Aarhus Kommune at gøre.

Det var en lærerig sag som viste, hvor brutal en Kommune kan være i sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø, mobning og chikane. Den mobbende chef har endnu ikke været i retten. Når det sker, vil landsforeningen benytte lejligheden til at komme på banen.

Mobbet og fyret fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune: Landsforeningen støtter fortsat de fyrede. Du kan læse om sagen her: https://stiften.dk/aarhus/Da-lavinen-ramte-Teknik-og-Miljoe/artikel/463273

Fire personer og to virksomheder tiltalt efter kommunal skandalesag i Aarhus

Østjyllands Politi har nu rejst tiltale mod fire personer og to virksomheder i en sag, hvor en tidligere ledende medarbejder i Aarhus Kommune har været sigtet for modtagelse af bestikkelse.

https://jyllands-posten.dk/aarhus/politiretsvaesen/ECE11861223/fire-personer-og-to-virksomheder-tiltalt-efter-kommunal-skandalesag-i-aarhus/?fbclid=IwAR0PHErMh2hlRRD9fI1552Tvyx_kA4SWJXEgHG_5Dllxw0lll5YKnYFm3hA

Mobning er et samfundsproblem

At mobning er et voldsomt samfundsproblem, ser vi næsten dagligt beviser på. Unge beskriver åbent hvordan udelukkelse og nedvurdering er ødelæggende for det psykiske helbred. Voksne lider i stilhed på arbejdspladser, sygemelder sig og bliver usynlige. De der mobber og medløbere går gang på gang fri. Mange tager kampen op og siger fra, og Landsforeningen møder nogle af dem i vores rådgivning.

Som et nyt initiativ har bestyrelsesmedlem Kim Steffensen etableret netværksgrupper i Vestjylland. Dette har været til stor glæde og gavn for deltagerne. Og der påtænkes at starte nye grupper op.

Landsforeningen har haft rådgivning over telefon og via mail, ligeledes er der nogle gange, at mobberamte har haft direkte møder på formandens adresse.

Selvmordsrisiko, selvmordstanker og voksenmobning

Det er desværre en kendsgerning, at mobberamte ofte begynder at tvivle på, om livet er værd at leve, og der er skræmmende høje tal for dette.

Foreningen ved John Graversgaard har sammenfattet noget forskning om dette, som kan findes på vores hjemmeside og på Kritisk Debat, se http://gl.kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=2078

Citat: “Forskning i Norge har vist at mobning er en risikofaktor for selvmordstanker. Sammenhængen med direkte selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord er svær at dokumentere, men der er uden tvivl personer med selvmordstanker som har taget skridtet.

Det viste sig at blandt personer som ikke var blevet mobbet, havde 7 % haft selvmordstanker for nylig. Mens blandt personer som havde været hårdt ramt af mobning havde 40 % haft selvmordstanker.

Derfor er forebyggelse af mobning og at vi slår hårdt ned på mobning enormt vigtig, da vi kan stoppe mobning og redde liv.”

Vores Hotline 6080 6898 er åben alle onsdage, med få undtagelser, og den har været flittigt brugt. Uden for åbningstiden er der mulighed for at kontakte følgende: Bestyrelsesmedlem Kim Steffensen – ks@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2982 1139 & Formand Gitte Strandgaard – gs@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2851 2108

Deltagelse i pressen med debatindlæg og i forskellige interview

Vi har deltaget med flere debatindlæg og er blevet kontaktet af journalister for deltagelse i forskellige artikler – Vi har også selv været opsøgende i pressen i forhold til konkrete problemstillinger.

Radiostationen NOVA satte fokus på voksenmobning

For nylig kunne man læse at for 70 % af kvinderne her i Danmark har oplevet at være i en såkaldt livs-krise. Det fremgik af en Kantar Gallup-undersøgelse lavet for Berlingske. Og mobning er for kvinder under 40 år en af de fem ting, som oftest er årsagen til livs-kriser.

Er det indenfor bestemte erhverv at man oplever mobning på arbejdspladsen? Hvorfor er det primært kvinder som oplever det? Og hvordan skal man håndterer det, hvis man har en kollega, som bliver mobbet på arbejdspladsen? Daniel Cesar taler med Gitte Strandgaard, som er uddannet socialpædagog og formand for Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Du kan høre udsendelsen her: https://radioplay.dk/podcast/aftenklubben/lyt/2025817/

Bidrag til projektopgaver udarbejdet af studerende ved forskellige studieretninger

Vi har samarbejdet med flere studerende fra forskellige studieretninger, skole- og gymnasieelever i forbindelse med deres opgaver og eksamensprojekter, hvor de har valgt at have fokus på voksenmobning

Henvendelser fra arbejdspladser og fagforeninger

Der har i årenes løb været forskellige henvendelser fra arbejdspladser, hvor både ledere og arbejdsmiljøfolk har fået hjælp og råd i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet og fra forskellige fagforeninger der har fået hjælp og råd i konkrete sager og på det generelle plan.

Offentlige oplæg og debatmøder om voksenmobning i Aarhus d. 19. januar og 12.november 2018

Oplæg er afholdt på Café Oskar og på Folkestedet, hvor flere fremmødte deltog i en god debat. Formålet med de offentlige debatmøder er, at få udbredt viden om voksenmobning og viden om årsager, forebyggelse og håndtering

Temaaftenen om voksenmobning i De Frivilliges Hus i Viborg

Bestyrelsesmedlem Kim Steffensen tog initiativ til denne aften sammen med Hans Peter Jakobsen, der har masser af erfaring fra selvhjælpsgrupper, da han igennem mange år har været frivillig i Viborg Selvhjælp.

Datoen blev sat til d.30.08. 2018 kl.19.00, og der kom også en lille flok mennesker, der gerne ville høre mere om begrebet voksenmobning. Det viste sig hurtigt, at der bortset fra en enkelt tilhører ikke var nogen iblandt de fremmødte, der ikke havde erfaring med voksenmobning. Disse fire mennesker, tre kvinder og en mand, udgør gruppen der har været samlet hver anden uge.

Udgivelse af jubilæumsskrift i forbindelse med Landsforeningens ti års jubilæum

Du kan læse det her: http://www.voksenmobningnejtak.dk/category/nyheder/page/3/

Du kan altid læse med på vores hjemmeside http://www.voksenmobningnejtak.dk/

I vores håndbog: Voksenmobning i ord og handling – En håndbog om arbejdsrelateret mobning http://www.voksenmobningnejtak.dk/haandbogen/

Tilmelde dig vores nyhedsbrev via mail: http://www.voksenmobningnejtak.dk/kontakt/

Eller besøge os på Facebook: Besøg Voksenmobning Nej Tak!

I de kommende år vil vi:

Fortsætte med de faste aktiviteter der blandt andet rummer støtte til mobberamte, hotline, være opmærksom på, hvad der foregår i arbejdsmiljøøjemed og være proaktive.

 

Gitte Strandgaard

Formand