Højesteret slår fast: Medarbejdere må gerne lydoptage chefen


Ifølge landsretten var der tilmed tale om en så grov misligholdelse, at der kunne ske bortvisning og dette med tilbagevirkende kraft.

Baggrunden for lydoptagelsen i den konkrete sag var, at den ansatte mente, at hans chef flere gange havde lovet ham en højere andel i provisionsløn, hvilket chefen herefter, ifølge den ansatte, flere gange var løbet fra.

”Hvis du som medarbejder har en chef, der mobber, chikanerer eller opfører sig upassende, hver gang ingen lytter med, så skal man da kunne optage episoden uden at blive bortvist med tilbagevirkende kraft uden løn,” siger Arne Grevsen næstformand

Læs mere her: