Pædagoger frygter straf

Gitte Strandgaard formand:

!!!!! Det var lige før jeg fik morgenkaffen galt i halsen efter denne udtalelse fra jurachef Karsten Thystrup, KL.;
– Der er jo altid nogle, der gemmer sig bag ytringsfrihedens hellige navn,når de bliver samarbejdsvanskelige,
forklare Karsten Thystrup.

For det første er det en direkte hån, mod de der har deltaget i undersøgelserne – For det andet er det det klassiske eksempel på at isolerer medarbejder som problembet!!!!!

I Landsforeningen har vi utallige eksempler på at mobberamte ikke tør udtale sig af frygt for repressalier, og det er velbegrundet: Langt de fleste sager der handler om dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning, ender med at de mobberamte bliver sygemeldte og bliver fyret,,,, På grund af sygdom eller samarbejdsvanskeligheder!!!!!!!

Der er noget der ikke rimer her! Og en påmindelse om, at alle ansvarlige og nøglepersoner bør træde i karakter, når de får viden om dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning / Eller har mistanke om det.

Det handler om at få afdækket hvad der er sket, og hvad der foregår – At få undersøgt og talt med alle parter – For efterfølgende at få lavet en handleplan der sikre alle et sundt og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø – Sæt i gang / TAK!

Pædagoger frygter straf: Tør ikke afsløre pinlige sandheder