Voksenmobning og selvmordstanker. Arbejdsrelateret selvmord

Voksenmobning og selvmordstanker. Arbejdsrelateret selvmord.
Af John Graversgaard

Offentliggjort: 23. april 2019

Forskning i Norge har vist at mobning er en risikofaktor for selvmordstanker. Sammenhængen med direkte selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord er svær at dokumentere, men der er uden tvivl personer med selvmordstanker som har taget skridtet.

Det viste sig at blandt personer som ikke var blevet mobbet, havde 7 % haft selvmordstanker for nylig. Mens blandt personer som havde været hårdt ramt af mobning havde 40 % haft selvmordstanker.

Derfor er forebyggelse af mobning og at vi slår hårdt ned på mobning enormt vigtig, da vi kan stoppe mobning og redde liv.

Med over 800.000 tilfælde af selvmord er det en vigtig dødsårsag på globalt plan. Mens de fleste som tænker på at begå selvmord ikke begår selvmord, så er selvmordstanker et vigtigt symptom.

Derfor er det vigtigt:

  • At finde årsagerne til selvmordstanker som en vigtig del af forebyggelsen.
  • At oplyse om at mobning faktisk kan medføre at de mobberamte tager deres eget liv.

Mobning på arbejdspladsen er defineret ved en situation hvor en ansat vedvarende og over tid oplever at blive udsat for nedværdigende behandling af ledere, kolleger og kunder eller klienter og har svært ved at kunne forsvare sig herimod.

Selv om der ikke er en facitliste så kan man nævne 3 forhold:

  • Personlig adfærd i form af sladder, rygter, ydmygelser og social udelukkelse.
  • Arbejdsrelateret adfærd i form af urimeligt arbejdspres, tilbageholdelse af information, umulige deadlines.
  • Fysisk truende adfærd i form af verbale og fysiske trusler.

Det kan også forklares ud fra den interpersonelle teori om selvmord:

Når personer over længere tid oplever at blive socialt fremmedgjort og føler de er en byrde for andre, kan de udvikle ønsker om at dø.

I Danmark er professor Paul Maurice Conway fra Københavns Universitet aktiv med at forske i sammenhængen mellem mobning på arbejdspladsen, selvmordsforsøg og gennemførte selvmord.

Der er brug for at Sundhedsstyrelsen evaluerer situationen efter de 20 år siden handlingsplanen kom i 1998.

 

Materiale:

John Graversgaard: Ene mod alle. Mobning på arbejdspladsen, Frydenlund, Kbh. 2007.

Einarsen Ståle m.fl: Mobbing og harde personkonflikter, Helsefarlig samspill på arbeidsplassen, Sigma Forlag, 2000.

National handlingsplan om selvmord og anbefalinger, Sundhedsstyrelsen, 1998,

https://selvmordsforskning.dk/forebyggelse/handleplaner/national-handlingsplan-og-anbefalinger/

Om arbejdsrelateret selvmord fra det britiske arbejdsmiljømagasin: Hazards Magazine.

http://www.hazards.org/suicide/suicidalwork.htm

Nielsen MB, Einarsen S, Notelaars G, Nielsen GH: Does exposure to bullying behaviors at the workplace contribute to later suicidal ideation? A three-wave longitudinal study, Scand. J. Work Environ Health, febr 2016.

Leach LS et al.: Workplace bullying and the association with suicidal ideation/thoughts and behaviour: A systematic review, Occup Environ Med, sept 2016.

Hent artiklen her: