DET var på tide: Mobberamt får erstatning

Denne historie bør være et vink med en vognstang til arbejdsgivere, fagbevægelsen og til politikerne om, at få ryddet op på området og sikre at Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets Bekendtgørelser på området bliver overholdt:

Det er ikke i orden, at mennesker der bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed, og herefter bliver sparket ud i både fysiske og psykiske lidelser og direkte ud af arbejdsmarkedet, når de gør opmærksom på ulovligheder og overtrædelser af:

Arbejdsmiljøloven § 38 der siger: Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9a der siger: Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk og psykisk helbredsforringelser som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

OG, hvis der er foregået ulovlig mobning og chikane, så skal der selvfølgelig falde en erstatning. Og en anerkendelse af, at det der er foregået ikke er i orden. Netop anerkendelsen er en vigtig brik, for de skadeslidte til, at de kan komme videre i livet.

Citater fra Artiklen:

Hver 10. bliver mobbet på jobbet 

Det var ifølge bladet blandt andet vidneudsagn fra flere tidligere kolleger, der var med til at afgøre, at den årelange mobning var en arbejdsskade. Vidnerne kunne bekræfte, hvordan institutionslederen kom med nedladende og krænkende bemærkninger mod pædagogen, der også i indmellem blev ignoreret og bagtalt.

Læs mere her: