Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Har afholdt generalforsamling d. 24 april 2022

Referat Generalforsamling 24.42022

 

  1. Valg af dirigent: Gitte
  2. Valg af referent: Hanne
  3. Formandens beretning blev godkendt
  4. Regnskab blev gennemgået og godkendt
  5. Medlemskontingentet er fortsat 200,00 kr. pr. år.
  6. Ingen indkomne forslag.
  7. Valgt til bestyrelsen:

Formand – Gitte Strandgaard

Næstformand – Kim Steffensen

Kasserer – Hanne Mosegaard

Medlem – John Graversgaard

Medlem – Kjeld Holm

  1. Eventuelt

Opdatering på Kims netværksgruppe

Selvhjælpsgruppen fungerer godt, der er pt. 3 deltagere som selv har opsøgt gruppen.

Deltagerne kommer fra forskellige fag.

Gruppen fungerer som den skal, deltagerne er lydhøre og får udbytte af forløbet.

Møderne struktureres og systematiseres, så alle får taletid, og temaerne laves af gruppen selv. Eks. på et tema: Hvordan komme videre efter at være blevet mobberamt?

Selvhjælpsgruppen i Silkeborg kører frem til sommer, herefter har Kim planer om at starte en selvhjælpsgruppe i Viborg.

Vedtægter

Vi besluttede en tilføjelse til dagsordenen til generalforsamlingen.

Punkt: 8. Fremtidigt arbejde

 Fremtidigt arbejde

På mødet med næstformand Mads Samsing – HK Forbund, talte vi om de forhindringer vi ser mht. TR og fagforeningerne – at mobberamte som kan forvente hjælp, pt. ikke får den, og at der derfor er et behov for at HK laver en plan til håndtering af mobberamte.

Vi snakkede også om systemmobning.

HK Forbund vil arbejde på at nedbryde tabuet og få italesat at der er tale om voksenmobning, og arbejde på at gøre TR og arbejdsmiljørepræsentanter mere bevidste om mobning.

Vi snakkede om at den mobberamte isoleres som problemet, men at det er en syg kultur/destruktiv ledelse der skal ændres.

Derfor er det vigtigt at der laves en tydelig mobbepolitik, som evt. kunne starte på alle

offentlige arbejdspladser.

 Forslag til 3-parts drøftelser

Mobning skal i alle forhold sidestilles med sexchikane, så mobberamte opnår samme retssikkerhed, delt bevisbyrde og mulighed for økonomisk kompensation.

Mobning skal lettere kunne godkendes som psykisk arbejdsskade.

Landsforeningen VoksenmobningNejTak! har stadig et stort ønske om at få indført

en samtykkeerklæring.

Vi sluttede af med at tilbyde et fremtidigt samarbejde og videndeling.

Fremtidigt arbejde

Efter at Landsforeningen VoksenmobningNejTak! har henvendt sig til politikere, fagforbund og

fagforeninger i hele landet, vil vi fremover fokusere på fagforeningerne lokalt.

Vi starter med at invitere HK Østjylland og FOA Viborg, til et samarbejde med

Landsforeningen Voksen Mobning Nej Tak!

 Mobbepolitik i det offentlige

Vi vil søge aktindsigt i, hvor mange offentlige arbejdspladser der har en evalueret politik for

”Krænkende handlinger, herunder mobning” .

John henvender sig til Aarhus kommune. Kim henvender sig til Silkeborg, Viborg og Herning.

 Ledere som er psykopater

Vi vil søge faktuel viden om psykopater som ledere, og lægge det på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

Referat Generalforsamling Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 2022