Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! har indstillet journalist Morten Svith til Cavling Prisen 2017

Malling d. 31. oktober 2017

 

Indstilling til Cavling Prisen 2017

Bestyrelsen i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! indstiller hermed journalist Morten Svith til årets Cavling Pris for:

Aktivt og ihærdigt at have kastet lys over den chikane og grove mobning som offentligt ansatte medarbejdere blev udsat for i Teknik og Miljø, men som ikke fandt lydhørhed hos deres arbejdsgiver Aarhus Kommune.

Vedholdende at have belyst og optrevlet flere kritisable forhold, specielt det ekstremt dårlige arbejdsmiljø med destruktiv ledelse og mobning.

At være en støtte for de fyrede så de kunne ytre sig offentligt og sikre, at deres stemme blev hørt.

At de usaglige fyringssager bliver undersøgt af en ekstern advokat.

At gå i front for en kritisk, professionel og debatskabende journalistik, som har påvirket politikerne og skaber grobund for ændrede procedurer.

 Vi henviser til nedenstående artikel, der giver en god indsigt i det store arbejde, som Morten Svith har lagt i sagen, og som han stadig arbejder på:

http://journalisten.dk/trods-vagtplaner-og-sparerunder-aarhus-stiftstidende-afsloeredeembedsmand

Trods vagtplaner og sparerunder – Århus Stiftstidende afslørede

embedsmand

Det lignede et af den slags tip, der er alt for gode. Men da Morten Svith, Århus

Stiftstidende, satte snuden i sporet, gik alarmen på rådhuset

 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Gitte Strandgaard

Formand

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Indstilling Cavling Prisen 2017