Mobning, bortvisning, overfald: Arbejdsgivere dømt for ikke at sikre det psykiske arbejdsmiljø

STOR tak til FOA for denne indsats – Må den give genlyd og være med til at sikre medarbejder, der bliver syge i et dårligt psykisk arbejdsmiljø, at de får oprejsning. OG, at der fremover  på de danske arbejdspladser, bliver sat ind for at forebygge og håndtere alle disse sager.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster hvert år milliarder af kroner. Dygtige og kompetente medarbejdere falder på stribe, hvor både personlige, faglige og økonomiske konsekvenser ligger lige i slipstrømmen på det dårlige arbejdsmiljø.

Mobning, bortvisning, overfald: Arbejdsgivere dømt for ikke at sikre det psykiske arbejdsmiljø

  1. juni 2021

Lene Hedegaard Nielsen havde ikke adgang til en overfaldsalarm, da hun i 2017 blev overfaldet af en patient og holdt fast i 20 minutter. I dag er hendes erhvervsevne reduceret, og hun arbejder i fleksjob. Ligesom to andre FOA-medlemmer har hun vundet sag om erstatningsansvar mod sin tidligere arbejdsgiver.Tobias Stidsen

Tre medarbejdere ramt af psykiske arbejdsskader har fået rettens ord for, at deres tidligere arbejdsgiver skal betale dem erstatning. Dommene er usædvanlige og skaber klarhed for fremtidige sager, fastslår eksperter.

Den ene blev overfaldet. Den anden blev mobbet. Og den tredje blev bortvist med en grov anklage om at have forvoldt en borgers død. Det er i korte træk overskrifterne på tre sager, som medarbejdere i løbet af de seneste måneder har vundet ved retten.

I alle tre tilfælde med den centrale tilføjelse, at arbejdsgiveren ikke levede op til sit ansvar for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Det gør dommene usædvanlige, for antallet af sager om arbejdsgiveransvar i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø ‘kan tælles på meget få hænder’, pointerer Marlene Buch Andersen, der er erhvervsjurist og forsker ved Københavns Universitet.

Skaber klarhed

Netop det faktum gør dommene særligt vigtige, lyder det fra FOA, der har ført alle tre sager.

”Dommene er ikke kun vigtige for medarbejderne, men i den grad også når vi taler om at forebygge psykiske arbejdsskader. Dommene viser, at arbejdsgiverne bliver nødt til at flytte fokus fra først at reagere, når der er konstateret problemer, til i langt højere grad at fokusere på forebyggelse. For ellers falder hammeren, som vi ser her,” siger Jens Nielsen, forbundssekretær i FOA.

Med dommene er man på vej mod et bedre og mere solidt grundlag at gå efter, når arbejdsgiverens ansvar skal vurderes i retten, siger Marlene Buch Andersen:

Læs mere her: