Nyhedsbrev januar 2020

Nyhedsbrev                                                                                                                                    Januar 2020

Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev

I dette nyhedsbrev kan du læse om vores seneste aktiviteter, indbetaling af medlemskontingent og hvad der rører sig her i starten af det nye år. Som bilag til dette nyhedsbrev er vedlagt invitation til generalforsamling søndag d. 26. april. Forud for generalforsamlingen udsendes formandsberetning, der kan læses på foreningens hjemmeside og i vores facebookgruppe.

Mobbet og fyret fra Teknik og Miljø i Aarhus: Landsforeningen støtter fortsat de fyrede. Du kan læse det seneste om sagen her:

Fire personer og to virksomheder tiltalt efter kommunal skandalesag i Aarhus

Østjyllands Politi har nu rejst tiltale mod fire personer og to virksomheder i en sag, hvor en tidligere ledende medarbejder i Aarhus Kommune har været sigtet for modtagelse af bestikkelse.

https://jyllands-posten.dk/aarhus/politiretsvaesen/ECE11861223/fire-personer-og-to-virksomheder-tiltalt-efter-kommunal-skandalesag-i-aarhus/?fbclid=IwAR0PHErMh2hlRRD9fI1552Tvyx_kA4SWJXEgHG_5Dllxw0lll5YKnYFm3hA

Korruptionssag i Aarhus kører på tredje år: Nu klager whistleblowere over politiet

Jesper Haahr er blandt dem, som har klaget til statsadvokaten over den lange sagsbehandling.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/korruptionssag-i-aarhus-koerer-paa-tredje-aar-nu-klager-whistleblowere

Medlemskontingent 2020: Har du interesse for at være med til at bekæmpe voksenmobning på danske arbejdspladser i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Så er det blevet tid til at betale det årlige medlemskontingent på kr. 200,00

Ønsker du ikke mere at være medlem, har du måske lyst til at støtte Landsforeningens indsats og aktiviteter med et beløb. Beløbet sættes ind på konto Middelfart Sparekasse: Reg.nr.: 0757 Konto: 3225 299365 I tekstfeltet på indbetalingen skrives navn, adresse og e-mail.

Lidt om vores seneste aktiviteter i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Ø

 • At mobning er et voldsomt samfundsproblem, ser vi næsten dagligt beviser på. Unge beskriver åbent hvordan udelukkelse og nedvurdering er ødelæggende for det psykiske helbred. Voksne lider i stilhed på arbejdspladser, sygemelder sig og bliver usynlige. Mobberne går gang på gang fri. Mange tager kampen op og siger fra, og Landsforeningen møder nogle af dem i vores rådgivning.
 • Kort nyt om diverse:
 • Ny bekendtgørelse på trapperne om psykisk arbejdsmiljø. Foreningen har set på det, og det er bedre end vi havde frygtet. Reglerne var i forvejen svage, og vi kan ikke umiddelbart se, at der sker forringelser. Men heller ikke forbedringer som kan styrke de ansattes retsstilling. Arbejdsgivernes ledelsesret står stadig over de ansattes helbred, det viser al erfaring.              Der er paragraffer om krænkende handlinger, herunder mobning og chikane. Dette er ikke anderledes end før, og vi har stadig til gode at se straframmen anvendt.
 •              De er strafsanktioneret og overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.
 •              Der er en høringsproces her i 1 halvår 2020.
 • Det har været et ønske fra flere om en selvstændig bekendtgørelse, og der ligger nu et udkast udsendt af beskæftigelsesminister Hummelgaard.
 • Chr. Juhl. arbejdsmiljøordfører fra Enhedslisten siger bla: https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/christian-juhl-psykisk-arbejdsmiljoe-hvorfor-goer-politikerne-ikke-noget

“Djævlen ligger ofte begravet i detaljen, og det gælder i høj grad her. Den kommende bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø kommer desværre alene til, at den nuværende retstilstand og de nuværende regler skrives ind. Det betyder i praksis, at arbejdsgiverne, offentlige som private, kan fortsætte med at ødelægge arbejdslivet og endda hele tilværelsen for en halv million lønmodtagere.

Hovedforklaringen er, at arbejdsgivernes uindskrænkede og enevældige ledelsesret fortsat er stærkere end arbejdsmiljøloven og hensynet til medarbejdernes psykiske ve og vel. Strukturelle, organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag i virksomheden skal nemlig ikke tage hensyn til det psykiske arbejdsmiljø i den nuværende retstilstand. Så hensynet til øget produktivitet og den økonomiske bundlinje kan fortsat veje højere end hensynet til de ansatte.”

“Alligevel er der intet afgørende sket de sidste ti år, mens problemet med det brutale psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser fortsætter med at vokse”

Selvmordsrisiko, selvmordstanker og voksenmobning

Det er desværre en kendsgerning, at mobberamte ofte begynder at tvivle på, om livet er værd at leve, og der er skræmmende høje tal for dette.

Foreningen ved John Graversgaard har sammenfattet noget forskning om dette, som kan findes på vores hjemmeside og på Kritisk Debat, se http://gl.kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=2078

Citat: “Forskning i Norge har vist at mobning er en risikofaktor for selvmordstanker. Sammenhængen med direkte selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord er svær at dokumentere, men der er uden tvivl personer med selvmordstanker som har taget skridtet.

Det viste sig at blandt personer som ikke var blevet mobbet, havde 7 % haft selvmordstanker for nylig. Mens blandt personer som havde været hårdt ramt af mobning havde 40 % haft selvmordstanker.

Derfor er forebyggelse af mobning og at vi slår hårdt ned på mobning enormt vigtig, da vi kan stoppe mobning og redde liv.”

 • Støtte til mobberamte. Vi får ugentlig nye henvendelser fra mobberamte, der har brug for nogen at dele oplevelser med og som har brug for hjælp, støtte, råd og vejledning. Som noget nyt har vi aktivt arbejdet på at etablerer kontakt mobberamte imellem – Dette er lykkes nogle gange og giver et godt rum for at udveksle erfaringer og støtte til hinanden.
 • Vores Hotline 6080 6898 er åben alle onsdage, med få undtagelser. Uden for åbningstiden kan du kontakte følgende: Bestyrelsesmedlem Kim Steffensen – ks@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2982 1139 & Formand Gitte Strandgaard – gs@voksenmobningnejtak.dk Mobil: 2851 2108
 • Deltagelse i pressen med debatindlæg og i forskellige interview. Vi har deltaget med flere debatindlæg og er blevet kontaktet af journalister for deltagelse i forskellige artikler – Vi har også selv været opsøgende i pressen i forhold til konkrete problemstillinger.
 • Bidrag til projektopgaver udarbejdet af studerende ved forskellige studieretninger. Vi har samarbejdet med flere studerende fra forskellige studieretninger, skole- og gymnasieelever i forbindelse med deres opgaver og eksamensprojekter, hvor de har valgt, at have fokus på voksenmobning
 • Henvendelser fra arbejdspladser og fagforeninger. Der har i årets løb været forskellige henvendelser fra arbejdspladser, hvor både ledere og arbejdsmiljøfolk har fået hjælp og råd i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet og fra forskellige fagforeninger der har fået hjælp og råd i konkrete sager og på det generelle plan

 

 •  

Netværksgruppe for voksne mobberamte. Netværks gruppen i Viborg har eksisteret siden efteråret 2018, og har indtil fornylig haft fire medlemmer. Efter en evaluering i november 2019, valgte jeg som tovholder for gruppen at dele den i to mindre grupper. Det blev gjort for at give mere plads til hver enkelt, og det havde også en positiv effekt. Siden da har den ene af grupperne opløst sig selv, da medlemmerne der simpelthen ikke længere havde brug for gruppen. Det er rigtig godt at vide, og et håndgribeligt bevis på at det at kunne dele sine oplevelser og tanker omkring det med andre i samme situation er meget værdifuldt.

Gruppe deltagerne har for tre fjerdedeles vedkommende været kvinder, så hvis der er mænd der har behovet for at kunne snakke med om deres oplevelser om mobning, er de meget velkomne

 

Netværks gruppen er jo ikke et behandlingstilbud, men et frirum hvor tanker kan slippes løs, hvor erfaringer kan deles og da også et sted, hvor der opstår et håb om bedring på lidt længere sigt, når man kan følge hinandens udvikling over tid.

 

Den resterende gruppe vil fortsætte fra d.9.1.2020, og vil mødes en gang om måneden. Mødedatoer aftales fra gang til gang, da alle i gruppen jo har et liv der kræver deres tilstedeværelse andre steder. Så møderne ligger på dage, hvor alle kan deltage.

 

Der er plads til endnu to mennesker i netværks gruppen, og dermed faktisk en helt ny gruppe. Konceptet er enkelt, men jo alligevel lidt svært at indgå i da det er meget personlige oplevelser der deles omkring bordet. Der kan tales frit, tårer må grædes, og snakken handler ikke kun om mobning. Alt kan og vil blive vendt og drejet, og det er hyggeligt på den måde, samt støttende at have grinet sammen før man kommer ind på det alvorlige, der har præget livet førhen og ledt til dannelsen af gruppen.

 

Jeg håber at nogle af læserne af nyhedsbrevet vil overveje at deltage, for det er bestemt både tid og ulejlighed værd at være med.

 

De bedste hilsner fra Netværks gruppe Viborg og et ønske om et godt nytår til alle.

Kim Steffensen.

 

Du kan altid læse med på vores hjemmeside http://www.voksenmobningnejtak.dk/

I vores håndbog: Voksenmobning i ord og handling – En håndbog om arbejdsrelateret mobning http://www.voksenmobningnejtak.dk/haandbogen/

Tilmelde dig vores nyhedsbrev via mail: http://www.voksenmobningnejtak.dk/kontakt/

Eller besøge os på Facebook: Besøg Voksenmobning Nej Tak!

I det kommende år vil vi:

Fortsætte med de faste aktiviteter der blandt andet rummer støtte til mobberamte, hotline, være opmærksom på, hvad der foregår i arbejdsmiljøøjemed og være proaktive.

Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne

Gitte Strandgaard

Formand

Nyhedsbrev januar 2020