Selvhjælpsgruppe for voksne der er eller har været udsat for mobning på deres arbejdsplads

I samarbejde med Selvhjælp Silkeborg vil der blive oprettet en selvhjælpsgruppe. Fra Landsforeningen Voksen mobning Nej Tak! vil du kunne møde bestyrelsesmedlem Kim Steffensen.

Voksenmobning Nej Tak.

Dette er en gruppe for dig, der ønsker at komme dig efter voksenmobning på en arbejdsplads. Det kan både være, du lige nu står i en situation på din arbejdsplads, hvor voksenmobning finder sted – og det kan være, det er længere tid siden og du har forladt denne arbejdsplads.

I gruppen møder du andre i en lignende situation, som også kender til voksenmobning på egen krop.

Gruppen fungerer som et frirum, hvor der tales åbent om oplevelser og følelser forbundet med mobningen.

Gruppen er båret af gensidighed og ligeværdighed. Her har du både mulighed for at dele dine egne oplevelser, samt gøre en forskel for andre, der gør det samme.

Tavshedspligt er et krav. Hvad der siges i gruppen, forbliver usagt uden for gruppen. Gruppen er også stedet, hvor der kan vises følelser uden at nogen tager anstød af det.

Gruppen etableres i samarbejde med Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak.

Gruppen mødes ca. 2 timer hver 14. dag understøttet af 1-2 frivillige, og bygger på gensidig respekt og ligeværd. Alle har tavshedspligt.

Det er gratis at deltage i gruppen, men du er meget velkommen til at støtte Selvhjælp Silkeborgs arbejde via et medlemskab til 150 kr./år.

Du kan også støtte Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak her: http://www.voksenmobningnejtak.dk/

_____

Kontakt os gerne for mere information:

T  2092 0878

M info@selvhjaelpsilkeborg.dk

Læs mere her: