Systemmobning i dagens Danmark

Systemmobning i dagens Danmark Af Kim Steffensen Offentliggjort: 15. august 2017

Den mobberamte henvender sig for at få hjælp: På arbejdspladsen, i tillidsmandssystemet, hos ledelse, topchefer, forvaltninger og kommuner og fagforeninger og får ikke hjælp. Vi ser at systemerne lukker sig om sig selv og hinanden, og den mobberamte bliver isoleret som problemet – Herefter sygeliggjort og fyret og “problemet er løst”(www.voksenmobningnejtak.dk)

Det officielle Danmark er i disse år plaget af skandaler, politiske såvel som forvaltningsmæssige. Der er utallige sager der fortæller om magtmisbrug, lobbyvirksomhed der placerer politikere i rollen som grådige modtagere af bestikkelse for til gengæld at gennemføre politikker der tilgodeser de bedst stillede danskere og danske virksomheder, sager der har givet genlyd i pressen men som desværre meget hurtigt forsvinder i glemslens grå tåger. Der er mennesker bag kulisserne der ved det hele, men som ikke må eller vil udtale sig om de faktiske forhold. Det betragtes som illoyalt, en påstand der må tages med et stort forbehold, for så vidt at det ofte drejer sig om at de kritisable forhold faktisk ikke tåler offentlighedens bevågenhed. Spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed er ømtåleligt, for på den ene side er enhver der er tæt på de lag af forvaltning og politik hvori svindel og korruption finder sted, pålagt en skærpet indberetningspligt, og på den anden side truet til tavshed af det regime der ser igennem fingre med det.

Læs mere her: