TAK til Daginstitutionernes Lands-Organisation for det gode fokus og for taletiden

MOBNING handler ikke om onde mennesker, men om onde mønstre

Mobning har store konsekvenser for den ramte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien. I Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! arbejder de med at udbrede viden om voksenmobning og med at hjælpe mobberamte. Foreningens formand Gitte Strandgaard fortæller her om, hvorfor vi mobber, hvordan vi forebygger mobning, og om hvad vi kan gøre, når skaden er sket.

FAKTA

En generel definition af mobning er, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdi­gende handlinger, som han eller hun ikke kan forsvare sig imod. Mobning kan medføre dårlig triv­sel, øget sygefravær og helbreds­problemer. På længere sigt kan mobning virke psykisk nedbry­dende og i sidste ende invalidere ofrene.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere her: