Formål og vision

Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskab til voksenmobning på arbejdspladsen og de konsekvenser det har, for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Dette med henblik på forebyggelse og håndtering af voksenmobning, samt støtte af mobberamte så de kan forblive på arbejdsmarkedet.

Vision

  • Etablering af hovedkontor med lønnede medarbejdere
  • Etablering af hotline, hvor mobberamte, pårørende, arbejdspladser og andre med faglig relation til mobberamte, kan få råd og vejledning
  • Etablering af netværk og formidling af kontakt, så mobberamte parvis kan støtte hinanden (ringe ven ordning)
  • Etablering af et støttekorps, der kan rykke ud og fungere som bisidder, når mobberamte skal mødes med arbejdsgiver, læge, sagsbehandler, fagforening, A-Kasse eller jobcenter
  • Etablering af webside med information om voksenmobning. Siden skal samtidig uderstøtte foreningens øvrige visioner
  • Foreningen skal arbejde aktivt for at få voksenmobning og dens følgevirkninger på listen over anerkendte erhvervssygdomme, så voksenmobning kan udløse erstatning på lige fod med andre fysiske og psykiske arbejdsskader