Konkrete initiativer

Workshops, oplæg og debat møder, temadage, procesforløb og sparring

Vi tilbyder mange forskellige muligheder for dig, din arbejdsplads eller organisation.

Du kan kontakte formand Gitte Strandgaard for yderligere: 2851 2108 & gs@voksenmobningnejtak.dk

Her et eksempel på et oplæg og debatmøde / workshop:

Mobning på de danske arbejdspladser er et stort problem!

Men hvad er mobning egentlig? Og hvad skal vi gøre ved det?

Denne workshop vil komme omkring årsager, forebyggelse og håndtering af voksenmobning. Og mange af de elementer og faktorer der er i spil, når mobning opstår og foregår.

Det hele bliver krydret med viden og forskning på området. Samt konkrete hændelses forløb og gode forslag til handling.

Der bliver rig mulighed for spørgsmål, gruppedrøftelse og debat.

Kast lys på trolden – Så mister den sin magt!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! har nu afsluttet et treårigt udviklingsprojekt finansieret af satspuljen under Beskæftigelsesministeriet.

Med temaer som; Formidling, støtte til mobberamte, foredrag, temadage, forskellige events og udgivelse af en håndbog mv.

Du kan læse mere i de forskellige menuer på hjemmesiden.

Netværksgrupper

Vi vil etablere netværksgrupper for Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! medlemmer landet over.

Der er lige nu en lille gruppe etableret i København, og vi mødes efter aftale.

De der er i netværksgruppen, skal frit kunne dele og drøfte oplevelser og erfaringer.

Kunne arrangere møder og andet på kryds og tværs.

Danne venskaber og ringe ven ordning, som det nu kan passe med hver især.

For på den måde at støtte og hjælpe hinanden på kryds og tværs og i selve gruppen.

Jeg vil kunne bidrage med støtte, råd og vejledning – Generelt men også i konkrete sags forløb, hvis og når der er behov for det. Emner som kost og styrketræning – Hvordan kan pårørende blive inddraget? – Hvordan kan man bedst komme videre efter grov mobning? Eksempler på indspark, som jeg også kan bidrage med.

Har du lyst til at deltage i denne netværksgruppe, hører jeg gerne fra dig.

Hvis du kender nogen, der måske kunne have glæde af at mødes i en netværksgruppe, skal de også være velkomne til at kontakte mig: gs@voksenmobningnejtak.dk

Ved eventuel tilmelding får du mere information, og du kan også blive en del af netværkets facebook gruppe.

OBS. Af hensyn til gruppens medlemmer og de skal kunne tale frit og åbent her i denne facebook gruppe, uden at nogen ”kigger dem over skulderen” Vil det kun være muligt at være medlem som mobberamt, der har lyst og interesse i at dele oplevelser og erfaringer med hinanden.

Gruppen er IKKE et forum for psykologer, behandlere, coach eller andre, der har interesse i at sælge behandlinger eller på anden måde ”hjælpe”

 

BUS EVENT

Vi vil besøge forskellige byer i Danmark. Vi kommer rundt med en camper, hvor vi har forskelligt materiale med.

Vi gør holdt på en central plads, og vil mødes med byens borger for en dialog omkring voksenmobning.

Vores første event foregår på Nytorv i Aalborg d. 23 august fra kl. 12.00 til 18.00

Åben rådgivning

Fra d. 2. oktober 2013 har vi åben rådgivning. Den første onsdag i hver måned kl. 19 til 21 for alle.

Åben rådgivning foregår Folkestedet Carl Blocksgade 28, 8000 aarhus C

Vil blive annonceret i dagspressen, på foreningens hjemmeside samt i vores facebook gruppe.

Arbejdsmiljøkonferencen 10. til 13. november 2013 i Nyborg

Vi er deltagende med udstillerstand og har budt ind med to workshops – Og vi glæder os til at se dig 😉

Læs mere om konferencen her:

http://www.arbejdsmiljoraadgiverne.dk/1-411-am:2013.html