Viden og forskning

Foreningen støtter sig til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet og Psykiatrifonden som af os anses for at være førende indenfor viden og forskning på dette område. Nedenfor er gengivet nogle undersøgelser og forskningsresultater samt link til hvor du kan finde mere:

Ny håndbog Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen – 6. januar 2011 – arbejdsmiljoforskning.dk
Indfør en mobningspolitik, minimér eller fjern risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og sæt fokus på kommunikation og omgangstone. Det er tre ud af syv indsatser til forebyggelse af mobning, som håndbogen ’ Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen’ sætter fokus på. I dag offentliggør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)håndbogen, som er blevet til i et samarbejde med CRECEA.
Mobning kan ramme selv den bedste arbejdsplads
”Mobning kan ramme selv den bedste arbejdsplads, hvis omstændighederne er til det. Det er imidlertid billigere at forebygge skader end at helbrede dem. Derfor er det en god idé at tænke på at forebygge mobning, selv når det går allerbedst på arbejdspladsen” forklarer lektor Annie Høgh, Københavns Universitet og erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen, CRECEA, som er forfattere til håndbogen ’Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen’.
Download håndbogen her…

Kampagne om mobning – Fra stress til trivsel – Videncenter for Arbejdsmiljø – Læs meget mere her….

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde – nu i trykt form – arbejdsmiljoforskning.dk
Hvilke faktorer har betydning for, om personer med mentale helbredsproblemer sygemeldes eller forbliver på arbejdet? Og hvilke faktorer betinger, at sygemeldte personer med mentale helbredsproblemer vender hurtigt tilbage til arbejdet, får langvarigt fravær eller helt ophører med at arbejde? Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har for første gang gennemgået den danske og internationale forskningslitteratur på området.
Hvidbogen er på 472 sider og kan købes i Arbejdsmiljøbutikken for 193 kroner eller downloades gratis som pdf-fil.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udgav 28. september 2009 en Ny rapport om mobning og negative handlinger på arbejdspladsen
Rapporten slår for første gang fast, at mobning ikke kun skaderne ofrene psykisk, men også går ud over deres fysiske helbred. Samtidig rummer den bud på, hvad der kan gøres for at undgå mobing på arbejdspladserne. Læs mere her

Hent og udstkriv en sammenfatning af rapporten (PDF)

Læs rapporten ‘Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen’

Læs NFA-faktaark nr. 44: Mobning og negative handlinger har alvorlige konsekvenser’. s Faktaarket opsummerer kort en række udvalgte resultater og konklusioner.

Patogen ledelse en rapport af Jørgen Krogh Larsen i HD – Organisation og ledelse. Når ledelsen gør medarbejderne syge – Gå til chefens chef
Visse ting på en arbejdsplads kan være klare tegn på, at der bliver bedrevet patogen ledelse.
Et klart tegn er en ildevarslende statistik over sygefravær. Et andet tegn er et stort gennemtræk af personale.
Og et tredje, stensikkert tegn er, at der finder meget brok, korridorsnak og bagtalelse sted. Mobning og chikane kan også være tegn på patogen ledelse.
»Derfor er min pointe, at man skal lytte til brokkehovederne på en arbejdsplads. Der må jo være noget om snakken. For hvis du udøver ordentlig ledelse, så er der intet ævl og kævl,« siger Jørgen Krogh Larsen. Hent & udskriv rapporten her

Læs mere her

Nyt om mobning 23-01-2009
Oversigt over forskning og projekter omkring voksenmobning
Se mere her

Mobning og chikane på arbejdspladsen
Projektets overordnede formål er at genere ny viden om årsager til og konsekvenser af mobning og chikane på arbejdspladsen. Et andet formål med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere redskaber til forebyggelse af mobning og chikane. Se mere om projektet der forventes afsluttet medio 2009

Virksomhedens sociale kapital – Hvidbog

Høj social kapital bygger på tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er i dag et afgørende element i ledelsen og organisering af danske virksomheder. Arbejdsmiljøet, produktiviteten og kvaliteten af arbejdet bliver bedre og sygefraværet falder. Desuden ruster høj social kapital virksomhederne til at imødegå forandringer og øget konkurrence. Det konkluderer en gruppe forskere i en ny hvidbog, som Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udgivet d. 25 september 2008 Hent & udskriv hvidbogen her

Mobning kan give fysiske og psykiske stressreaktioner 15-11-2007

Denne undersøgelse er udført af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med en forsker fra Lunds Universitetshospital. Undersøgelsen er den første, der har undersøgt den fysiologiske stressreaktion i forbindelse med mobning.. Undersøgelsen viser, at personer, der er udsat for mobning har et lavere niveau af kortisol (stresshormon) i kroppen og oplever flere negative fysiske og psykiske konsekvenser sammenlignet med personer, der ikke mobbes. Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er personer, der har været udsat for mobning, men også vidner til mobning, der kan opleve psykiske konsekvenser i form af angstsymptomer. Du kan finde den fulde artikel her

Organisatoriske ændringer kan medføre mobning på arbejdspladsen – 08-10-2007

Udenlandsk forskning: Denne norske undersøgelse viser, at der er en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen samt at der er en sammenhæng mellem interpersonelle konflikter og mobning. Artiklens emne er meget aktuel og relaterer sig desuden til et forskningsprojekt, som netop er i gang på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Du kan finde den fulde artikel her

Mobning er skadeligt for helbredet 16-01-2007

En engelsk undersøgelse viser, at bliver man udsat for mobning på jobbet, er det skadeligt for helbredet, hvad enten oplevelserne bliver betegnet som mobning eller ej. Undersøgelsen viser også, at nogle typer mobningsadfærd er mere skadelige end andre. Du kan finde den fulde artikel her

Nye tal for mobning på arbejdspladsen 23-08-2005

Hver 12. dansker i job føler sig mobbet på arbejdspladsen. Det er et af de foreløbige resultater fra Arbejds-miljøinstituttet undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark Du kan finde den fulde artikel her