ALT hvad du siger, bliver brugt imod dig!

Medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktie. Det burde kunne se og høres på alle landets arbejdspladser!

TAK til sociolog Rasmus Willig der endnu engang stiller skarpt på ansattes kritiske røster.

Vigtigere at være robust end kritisk

I Rasmus Willigs øjne medfører de mange svar på kritik fra chefer en farlig tavshedskultur.

Hvad er problemet med de svar, som ­chefer møder kritik med?

»Man kan høre af svarene, at det, som medarbejderne bliver bedt om, er at udøve selvcensur. At kritik ikke længere er velkommen, at de, der er kritiske, bevæger sig i sneglesporet, mens udviklingen sker i overhalingsbanen. Hvis man mener, at man har nogle udmærkede og velfungerende rutiner allerede – at der ikke er behov for nye – så er modsvaret på den kritik, at man er tung bagi, at man er en del af den gamle garde, af de gamle dinosaurer. Og på den måde bliver man bedt om at censurere det, der bliver opfattet som særligt kritisable forhold.« Læs mere her: