Forsvar Arbejdsmiljøloven.

Forsvar Arbejdsmiljøloven.
Af John Graversgaard

Offentliggjort: 16. februar 2019

At gå på arbejdet og kunne komme helskindet hjem både fysisk og psykisk er en vigtig rettighed.

Men vi skal ikke tage den for givet, da beskyttelsen af arbejdstagerne i voksende grad er under pres.

Fagbevægelsen har et næsten instinktivt krav om at arbejdsmiljøet er i centrum, men desværre ser fagbevægelsen ikke klart hvad der er på spil. Det er arbejdsmiljøloven som er under angreb og det nytter ikke kun at råbe op om bevillinger til Arbejdstilsynet en gang om året ved Finansloven. Der er brug for en mere konsekvent indsats.

Arvesølv.

Arbejdsmiljøloven er arbejderbevægelsens arvesølv og skal beskytte det enkelte menneske mod overgreb. Den er et historisk produkt kæmpet frem af arbejderne selv under vedvarende modstand fra arbejdsgiverne. Arbejdsskader hænger uløseligt sammen med samfundssystemet og der er en kortsigtet økonomisk gevinst ved at undlade arbejderbeskyttelse. Udstødning fra arbejdsmarkedet skyldes i høj grad arbejdsmiljøet og har altid gået ud over de som har det mest belastende og nedslidende arbejdsmiljø. Derfor også nødvendigheden af en effektiv arbejdsmiljølov og et effektivt Arbejdstilsyn. Både af hensyn til den enkelte men også af hensyn til samfundet. Vi har ikke råd til at lade være!

Den 19. dec 1975 vedtog Folketinget ”lov om arbejdsmiljø”, som også indeholdt at den skulle følge med den tekniske og sociale udvikling. Et forhold som har mødt modstand fra arbejdsgiverne som konsekvent har modarbejdet at loven blev styrket og forbedret. Afgørende nu som dengang er styrkeforholdet mellem arbejdsmarkedets parter, og her har kapitalismen på en lang række områder svækket arbejdernes positioner. Samtidig har EU taget over på mange måder og modarbejder mere bindende lovgivning på området.

Nedskæringer og systematisk underbemanding i det offentlige medfører dårligt arbejdsmiljø i form af stress og øget udstødning. Samtidig er brugen af indlejet arbejdskraft og vikarer øget voldsomt med svækkelse af rettigheder og lyst til at sige sin mening af frygt for at blive fyret. Privatisering og udlicitering giver usikkerhed, graden af faglig organisering falder og svækker fagbevægelsens muligheder for gennem deres repræsentanter at påvirke arbejdsmiljøet. Hertil kommer øget brug af udenlandsk arbejdskraft som udnyttes groft gennem løndumping og social dumping.

Nedskæringer på Arbejdstilsynet og manglende forbedringer af arbejdsmiljøloven for at tackle disse nye udfordringer er blevet en giftig kombination, hvor overtrædelser af arbejdsmiljøloven ikke bliver sanktioneret og arbejdsgivere straffet for at svigte deres pligter jf. loven.

Læs mere herhttp://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=2061