Seksuel chikane er også mobning!

Informationsbrev april 2018

Informationsbrev_SeksuelChikane_Voksenmobning

I Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! har vi på mange fronter gennem de sidste 10 år arbejdet aktivt for og med mobberamte på danske arbejdspladser. Vi har derfor fået et indgående kendskab til de alvorlige konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien.

 

Seksuel chikane er også mobning, og er kommet meget i fokus. Hermed lidt INFO om dette. Vi sætter stor pris på det arbejde som MF Christian Juhl(Enhedslisten) gør på arbejdsmiljø-området, og vil her nævne lidt fra hans udmærkede nyhedsbrev fra februar 2018:

Seksuel Chikane på arbejdspladsen skal forebygges og stoppes

Seksuel Chikane er kommet i fokus – ikke mindst efter #metoo bevægelsens meget synlige kampagne. Ikke mindst på arbejdspladsen er det ulige magtforhold mellem arbejdsgiver og ansatte, men også kolleger imellem, et vigtigt sted at sætte ind.

Ligebehandlingsloven har skrappe regler, men de følges ikke op med domme. Arbejdsmiljøloven er ikke særlig klar omkring seksuel chikane. Her er mange af de alvorlige situationer overladt til forhandling mellem arbejdsmarkedets parter i det såkaldte Metodeudvalg. Derfor er der brug for:

  • Ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven skal spille meget bedre sammen.
  • Erstatningerne er ikke fulgt med tiden – de skal sættes væsentlig op.
  • Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal have en bedre uddannelse, så de kan håndtere problemerne på den enkelte arbejdsplads
  • Arbejdsgiverne skal have pligter og ansvar overfor seksuel chikane på arbejdspladsen
  • Der skal laves en hovedbekendtgørelse for det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø – med vejledninger, så Arbejdstilsynet kan gribe ind
  • Der skal forebygges, forebygges og forebygges – og den uacceptable adfærd skal ændres på alle arbejdspladser
  • Der skal udvikles kollektive handlemuligheder, og fagforeninger skal støtte medlemmer, der igangsætter aktiviteter mod seksuel chikane

 

Høring i Ligestillingsudvalget

  1. januar var der høring i Folketingets Ligestillingsudvalg om seksuel chikane

Lyt til debatten her

Rigsrevisionens kritik i 2015

Allerede i 2015 var der skarp kritik af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere her . Læs Metodeudvalgets opfølgning i 2017 her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2017/08/Tilsynet%20med%20det%20psykiske%20arbejdsmiljoe%20justeres.aspx

Uovervågede samtaler

Arbejdstilsynet kan gennemføre uovervågede samtaler med ansatte på arbejdspladsen om det psykiske arbejdsmiljø. Det blev besluttet i Folketinget august 2017. Læs mere her

#Metoo i Danmark

Skuespillerforbund og Producentforeningen har taget et initiativ, da ikke mindst deres branche har været i søgelyset. Læs mere her

Task Force SC

En række forbund, bl.a. TL, HK, FOA, 3F, DJØF, HKKF, IDA og Serviceforbundet har for et par år siden nedsat en task force som bl.a. i denne uge har udsendt materiale til en kampagne på området. De har også stillet et forslag til lovændring, der giver arbejdsgiveren det objektive ansvar, som de har på andre områder. Her er deres forslag: https://www.djoef.dk/presse/pressemeddelelser/2017/arbejdsgivere-skal-forebygge-seksuel-chikane.aspx. Læs også mere her .

 

Vigtig og grundig bog: Seksuel Chikane på Arbejdspladsen

Annette Borchorst fra AUC har skrevet en grundig bog om seksuel chikane.

Den giver god baggrund for at deltage i debatten. Den fortæller om forskellen mellem ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven, om de meget få afgjorte sager og om forslag til at forbedre indsatsen. Bogen kan læses her

Ø & SF: Krav om opstramning af lovgivning

I efteråret rejste Enhedslisten og SF krav om en særlig hovedbekendtgørelse om organisatorisk og socialt arbejdsmiljø.Den vil kunne give Arbejdstilsynet en bedre mulighed for at blande sig i alle spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø – også om seksuel chikane

Læs forslaget her. Lyt til debatten her

Arbejdstilsynet reagerer sjældent på psykisk arbejdsmiljø – læs her

AT: Sådan forebygger du seksuel chikane på arbejdspladsen – læs her

Levevis eller dårligt psykisk arbejdsmiljø ? læs her

Psykisk Arbejdsmiljø – læs her

Høring om seksuel chikane på arbejdspladsen

Der arrangeres på Christiansborg en høring om seksuel chikane 9. april 2018.