Sammenhænge mellem kombinationer af faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø og helbredsrelaterede udfald blandt arbejdstagere i Danmark. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2022. Du kan downloade FAKTAARK her: Faktaark Helbredseffekter ved kombinationen af arbejdsrelateret vold og høje følelsesmæssige krav Helbredseffekter ved …

Ny rapport om psykisk arbejdsmiljø Read more »

Referat Generalforsamling 24.42022   Valg af dirigent: Gitte Valg af referent: Hanne Formandens beretning blev godkendt Regnskab blev gennemgået og godkendt Medlemskontingentet er fortsat 200,00 kr. pr. år. Ingen indkomne forslag. Valgt til bestyrelsen: Formand – Gitte Strandgaard Næstformand – …

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Har afholdt generalforsamling d. 24 april 2022 Read more »

STOKKEMARKE: Laura Håkansson er ikke længere sognepræst i Stokkemarke Kirke. Det skyldes samarbejdsproblemer med menighedsrådet. En aktindsigt viser, at Arbejdstilsynet har givet både menighedsrådet og Lolland-Falsters Stift påbud om at gøre noget ved arbejdsmiljøet. I aktindsigten hos Arbejdstilsynet bruges udtrykket “Psykisk …

Præst udsat for psykisk vold – Har forladt sin kirke Read more »