Ny rapport om psykisk arbejdsmiljø

Sammenhænge mellem kombinationer af faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø og helbredsrelaterede udfald blandt arbejdstagere i Danmark. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2022.

Du kan downloade FAKTAARK her:

Faktaark

Helbredseffekter ved kombinationen af arbejdsrelateret vold og høje følelsesmæssige krav

Helbredseffekter ved kombinationen af arbejdsrelateret vold og stor arbejdsmængde og tidspres

Helbredseffekter ved kombinationen af stor arbejdsmængde og tidspres og høje følelsesmæssige krav

Helbredseffekter ved kombinationen af stor arbejdsmængde og tidspres og uklare krav og modstridende krav

Kombinationseffekter i det psykiske arbejdsmiljø

Yderligere oplysningerSeniorforsker Thomas Clausen

Læs mere her: