Formandsberetning 2018

Formandsberetning

Gældende for: 2016 & 2017

Formandsberetning 2018

Denne formandsberetning ligger i forlængelse af de tre år, hvor vi igennem satspuljeprojekt 2013-2015 fik mulighed for at komme vidt omkring og udgive håndbogen: Voksenmobning i ord og handling: En håndbog om arbejdsrelateret mobning. Bogen ligger til gratis download på foreningens hjemmeside: http://www.voksenmobningnejtak.dk/haandbogen/

 

Det bør være en menneskeret at kunne gå glad på arbejde og gå fløjtende hjem

Med de indsigter vi har her i foreningen, og den viden der er til rådighed om det psykiske arbejdsmiljø og mobning/chikane på de danske arbejdspladser – Så ligger det det jo ret lige for: Sæt handling bag indsigt og viden.

I de sidste to år har vi fået mange henvendelser fra mobberamte, hvor vi hver uge har bistået med råd, støtte og hjælp. Også ledere, chefer og fagforeninger har vi bistået, i konkrete sager og mere generelt i forehold til forebyggelse og håndtering af mobning. Skal vi mobningen til livs, så fordrer det en fælles forståelse og indsats. Hvilket vi her i foreningen til stadighed formidler og opfordrer til, hvor vi kan.

2016 og 2017 har været anderledes, specielle og spændende år, hvor vi har engageret os mere i aktuelle sager. Foreningen blander sig i debatten om aktuelle sager, senest f.eks. sagen om de 6 fyrede i Natur & Vej Service i Århus Kommune. En sag som Journalisten Morten Svith beskrev i flere artikler i Aarhus Stiftstidende om forholdene i afdelingen, hvor kritikere blev mobbet ud.

https://stiften.dk/aarhus/Overblik-Sagen-om-skandalechefen-dag-for-dag/artikel/424740

Sagen kan følges på foreningens hjemmeside.

 

Det kræver både mod og overskud at stå åbent frem, når man oplever mobning og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor sendes der et stort skulderklap til de fyrede i den ovennævnte sag. Uden deres mod og overskud, ville der IKKE ha`været nogen sag! Det var først da de ville stå åbent frem med deres historier og gik til journalist Morten Svith fra Aarhus Stiftstidende, og han satte snuden i sporet, at alarmklokkerne ringede på Rådhuset I Aarhus.

 

Det er skræmmende, at de ansvarlige chefer i denne sag først griber til handling, når pressen kommer på banen. Denne sag bør give genklang på chefgangen landet over!

 

Vi håber, at de fyrede med deres store indsats og det kæmpe arbejde de lægger i sagen, vil være til inspiration for andre om at stå sammen og hjælpe hinanden i sager hvor mobning, chikane og dårligt arbejdsmiljø er en del af hverdagen på arbejdspladsen.

 

Journalist Morten Svith har lavet en pragtpræstation, og foreningen har derfor givet ham et anerkendelses diplom for:

 

Aktivt og ihærdigt at have kastet lys over den chikane og grove mobning som offentligt ansatte medarbejdere blev udsat for i Teknik og Miljø, men som ikke fandt lydhørhed hos deres arbejdsgiver Aarhus Kommune. Vedholdende at have belyst og optrevlet flere kritisable forhold, specielt det ekstremt dårlige arbejdsmiljø med destruktiv ledelse og mobning.

At være en støtte for de fyrede så de kunne ytre sig offentligt og sikre, at deres stemme blev hørt. At de usaglige fyringssager bliver undersøgt af en ekstern advokat. At gå i front for en kritisk, professionel og debatskabende journalistik, som har påvirket politikerne og skaber grobund for ændrede procedurer.

Og på denne baggrund indstillede vi Morten Svith til Cavlingprisen, som han blev nomineret til. Han vandt både Spadestiksprisen og Erhvervsjournalistprisen for artikelserierne om skandalechefen.

Vi er lykkes med at få pressen og fagpressens bevågenhed. Og vi har deltaget aktivt med læserbreve, orienteringsskrivelser samt oplæg, foredrag, temadage og debatmøder på forskellige arbejdspladser, i foreninger og organisationer.

TAK til alle vore medlemmer der aktivt støtter op om foreningens arbejde og indsats. I giver energi og overskud til det aktive arbejde, der skal til for at holde “gryden” i kog.

TAK er der også til alle I, der har kontaktet os i årets løb: Hvad er det der foregår og hvordan kan vi i foreningen være med til at gøre noget? Vi har fået mange henvendelser fra mobberamter, fra studerende (specielt fra journalistuddannelsen) fra skole og gymnasieklasser og fra pressen og fagpressen – I er alle en aktiv kæde, der er med til at styrke foreningens arbejde og indsats. Vi glæder os til fortsat samarbejde og handling med jer alle i de kommende år.

Gitte Strandgaard

Formand