Heidi vinder sag om mobning – Udsigt til million erstatning

Det er banebrydende og på høje tid, at Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelser på området for alvor kommer i spil.

Og de arbejdsgivere der bryder loven, skal stå til ansvar.

Selvfølgelig også, at de mennesker der får fysiske og psykiske skader efter mobning på arbejdspladsen får en erstatning.

Link til hele artiklen er nedenfor.

LÆS lidt citater fra artiklen her:

Som den første herhjemme har social- og sundhedsassistent Heidi Nowakowski vundet en retssag om arbejdsgiveransvar i en sag om mobning. ‘En virkelig vigtig afgørelse’ ifølge FOA. Arbejdsgiveren har anket afgørelsen til landsretten.

”Jeg troede, mobning kun hørte sig skolegården til. Jeg kunne slet ikke se, at det var det, jeg blev udsat for, da jeg var i det. Men jeg vidste godt, at det der skete på arbejdspladsen ikke var i orden,” fortæller Heidi i dag.

“Erfaringen fortæller os, at det meget ofte er svært at få medhold i psykisk betingede sager. De stopper allerede tidligt i forløbet. Men denne afgørelse viser, at det kan lade sig gøre, og den fortæller os, at vi skal huske at anmelde den slags sager og føre dem helt til dørs,” siger Marianne Melgaard.

Jens Nielsen, der er forbundssekretær i FOA, mener også, at dommen er et vigtigt skridt for at sikre medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

”Det her er en virkelig vigtig afgørelse. Ikke kun for Heidi Nowakowski. Sagen er principiel og fastslår klokkeklart, at mobning er uacceptabelt på alle måder, og at arbejdsgivere er forpligtede til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø lige så vel som et fysisk. Jeg håber denne dom kan have en forebyggende effekt, så arbejdsgiverne vågner op til dåd og tager ansvaret for arbejdsmiljøet på sig,” siger Jens Nielsen.

Region Midtjylland har valgt at anke sagen. I et mailsvar fra Ann-Christina Frederiksen, områdechef for Specialområde Hjerneskade i regionen, gør hun det klart, at de ikke er enige i den afsagte dom.

”Det er vigtigt for mig, at der er en god trivsel på vores arbejdspladser. Derfor prioriterer vi samarbejdet om et godt arbejdsmiljø i vores MED-udvalg og vores arbejdsmiljøudvalg. I hverdagen prioriterer vi desuden trivsel og arbejdsmiljø ved blandt andet at tilbyde opkvalificering, faglig vejledning og supervision i alle afdelinger. I den konkrete sag er vi bare ikke enige i dommen. Derfor har vi anket den,” skriver hun.

Begge parter venter nu på, at sagen kommer for landsretten. Det er endnu uvist, hvornår det bliver.

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/03/03/Historisk-dom-Heidi-vinder-sag-om-mobning-paa-job-udsigt-til-millionerstatning?fbclid=IwAR3xmaNypo0blYrnZP0gCOn12ShocPdlVFjz4FApB0MMsv1VN_N9-HGp0bQ#.YFHKvpXwWcU.facebook