KAOS i Arbejdstilsynet!

Dårligt psykisk arbejdsmiljø og mistillid til den øverste ledelse – Dette har fatale konsekvenser for en hver arbejdsplads. Når det nu viser sig, at det også er hverdagskost hos Arbejdstilsynets medarbejdere, ser det sort ud i forhold til, at de samme medarbejdere skal sikre sunde og sikkerhedsmæssige fuldt forsvarlige arbejdspladser i Danmark.

Færre forventer at blive

Trivselsundersøgelsen i Arbejdstilsynet viser også, at medarbejdernes tilfredshed med deres job og lyst til at anbefale andre et job i tilsynet generelt er faldet.
Det samme gælder lysten til at blive i Arbejdstilsynet. Ved en trivselsundersøgelse i 2011 svarede 91 procent af medarbejderne i Arbejdstilsynet, at de sandsynligvis ville blive de næste to år. Ved en trivselsundersøgelse i 2013 var tallet faldet til 88 procent, og i den nye undersøgelse er det nede på 68 procent. Det svarer til, at knap hver tredje medarbejder er usikker på, om hun eller han fortsat er i Arbejdstilsynet om to år.
Når medarbejderne skal begrunde, hvorfor de sandsynligvis ikke – eller helt sikkert ikke – forventer at blive til tilsynet, skriver de blandt andet, at det skyldes “dårlig topstyret ledelse”, ”dårlig stemning”, ”dårligt psykisk arbejdsmiljø” og ”voldsomt forringede arbejdsvilkår”.
“Den øverste ledelse viser ikke anerkendelse og har udtalt, at så kan han bare fyre os alle sammen. Det er i den grad demotiverende, når man føler, at man yder en stor indsats,” hedder det i en af mange uddybende kommentarer. Læs mere her: