Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak har 10 års jubilæum i år – Derfor udsender vi en jubilæumsskrivelse

Jubilæumsskrivelse                                                                      03.04. 2008 – 03.04 2018

 

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! kan i år fejre sit 10 års jubilæum.

Landsforeningen er en græsrodsbevægelse, som er startet især med baggrund i formanden Gitte Strandgaard`s personlige oplevelser med grov mobning på hendes arbejdsplads.

Gitte Strandgaard oplevede på egen krop, når en ledelse beslutter sig for at mobbe en person ud af en arbejdsplads gennem bagtalelser og overfusninger. Hun gik ned med flaget og blev senere fyret. Men hun vandt styrke gennem venner og familiens støtte og begyndte at studere, hvorfor mobning er så alvorligt og sundhedsskadeligt på arbejdspladsen. Hun fik mod til at medvirke i et interview i en avis, og siden har bolden rullet. Ikke uden store personlige omkostninger i form af bla. udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Men intet kunne stoppe Gitte Strandgaard. Heldigvis for de mange som har fået støtte af Gitte og landsforeningen.

Foreningen blev dannet d. 3. april 2008, og der blev knoklet for at gøre foreningen kendt. I perioden 2008 til 2012 blev der banket på døre til politikere, fagforeninger og arbejdspladser. Det lykkes foreningen at afholde et møde med daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen d. 1. december 2008. Dette møde blev et ud af mange, hvor foreningen kom i dialog med politikere på Christiansborg, som var lydhøre overfor problemet.

Foreningen støttede mobberamte som kontaktede foreningen – f.eks. som bisidder til møder bl.a. i Frederiksbergsagen og gennem en Hotline. Foreningen afholdt flere events i denne periode for at komme ud og fortælle hvor skadeligt mobning er. Blandt andet deltagelse i Aarhus Festuge, hvor foreningen kom i dialog med borgere om voksenmobning

Banebrydende for landsforeningen var, at det lykkedes at få Satspuljemidler til et 3-årigt udviklingsprojekt 2013-2015. Med denne økonomiske støtte kunne foreningen komme rundt i Danmark og sprede sit budskab.

Der blev holdt møder med fagbevægelsen og politikere på Christiansborg. Samt mange events, foredrag og dialogmøder og procesforløb på arbejdspladser

Foreningen fik med journalistisk bistand fra Jakob Kehlet lavet en Håndbog: Voksenmobning i ord og handling. En håndbog om arbejdsrelateret mobning. Udgivet 2015. Håndbogen er trykt i 2 oplag, og er sendt ud til mange fagforeninger i Danmark, til politikere og ministre og til arbejdspladser og den er stadig efterspurgt. Den ligger til gratis download på foreningens hjemmeside:

http://www.voksenmobningnejtak.dk/haandbogen/

 

Hvad laver foreningen i dag?

Foreningen blander sig i debatten om aktuelle sager, senest f.eks. sagen om de 6 fyrede i Natur & Vej Service i Århus Kommune. En sag som Journalisten Morten Svith beskrev i flere artikler i Aarhus Stiftstidende om forholdene i afdelingen, hvor kritikere blev mobbet ud.

  • Landsforeningen har haft løbende møder med de fyrede, hvor vi har bidraget med direkte støtte, været med til Byrådsmøde, og tilbudt alle support.
  • Landsforeningen har tildelt Morten Svith en hæder for hans flotte journalistiske indsats.
  • Indstillet Morten Svith til Cavling prisen hvor vi deltog til uddelingen, hvor han var blandt de 4 nominerede.
  • Bestyrelsesmedlem Kim Steffensen skrev en artikel på baggrund af sagen: Systemmobning i dagens Danmark: http://www.kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1857

Samt fortsætter arbejdet med:

  • Hotlinen
  • Støtte til mobberamte og deres pårørende
  • Kontakt til pressen for at bidrage med viden eller følge op på en debat.
  • Svarer på henvendelser og går i dialog med relevante, der kontakter os. Bla. henvendelser fra forskellige fagforeninger, der har brug for hjælp i konkrete sager og fra ledere der har brug for hjælp i forskellige sammenhænge
  • Skriver læserbreve.
  • Fungerer som en vidensbank og en formidlingscentral for de mobberamte til pressen og politikerne. Og til arbejdspladser og fagbevægelsen

Problemet voksenmobning er desværre et fænomen som ikke er i aftagende. Et stadigt voksende arbejdspres og konkurrence på arbejdspladserne medfører desværre et stadigt mere brutalt arbejdsliv for mange, som skal stå model til nedværdigende adfærd fra både ledere og kolleger. Kun gennem solidaritet og respekt for andre, kan vi komme videre med et mere menneskevenligt arbejdsmiljø.

 

Landsforeningen Voksen Mobning Nej Tak’s mål er fortsat at arbejde for at:

➢ Følgevirkningerne af mobning anerkendes, arbejdsgiveren skal kunne straffes, og der skal

ydes en form for erstatning til den mobberamte

➢ Arbejdstilsynets brug af Samtykkeerklæring gøres lovlig.

➢ Få mobning på arbejdspladsen indskrevet i straffeloven og yderligere ind i arbejdsmiljøloven

➢ Deltage aktivt i aktuelle sager vedr. voksenmobning

➢ Det ikke er den mobberamte, der bliver isoleret som problemet

 

Bestyrelsen Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

 

Jubilæumsskrivelse Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!