GENANSÆTTELSE OG UNDSKYLDNING TIL FYREDE I TEKNIK OG MILJØ I AARHUS KOMMUNE

De fyrede medarbejdere i Teknik og Miljø skal have en uforbeholden undskyldning af borgmesteren og byrådet. De skal desuden kompenseres for deres reelle økonomiske tab som følge af usaglige fyringer, og så skal de have tilbud om at blive genansat. Det mener Enhedslisten, der stiller dette forslag i Aarhus Byråd.

Pressemeddelelse, 29.4.2018, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Den 16. august 2017 besluttede Aarhus Byråd, at der skulle iværksættes en ekstern undersøgelse af en række personalesager i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Undersøgelsen skulle tage udgangspunkt i henvendelser fra 22 nuværende og tidligere ansatte i afdelingen.

Byrådet har tilsluttet sig den alvorlige kritik af kommunens personalepolitik som Kammeradvokatens undersøgelse har afdækket i Teknik & Miljø.

”Der er konstateret grov tilsidesættelse af kommunens værdier. Ansatte som har sagt fra og kritiseret ledelsen er blevet mobbet og fyret. Der er derfor kun rimeligt at de fyrede medarbejdere får en uforbeholden undskyldning, en ordentlig økonomisk kompensation og desuden tilbud om at blive ansat igen,” siger Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Forslaget til erstatninger fra Kammeradvokaten ligger på et meget lavt niveau i forhold til det indtægtstab som har været resultat af de usaglige fyringer. Nogle får blot en beklagelse, og andre får helt urimeligt at vide, at deres sager er forældede.  Kommunen beder nu Ankestyrelsen om at måtte betale erstatning alligevel, hvilket er fint.

”Det står helt klart, at Kammeradvokatens rapport giver de fyrede ret i, at der har været grov tilsidesættelse af kommunens værdier. Alligevel får ingen tilbud om genansættelse, selv om der er tale om usaglige fyringer, og de fyrede har gjort kommunen en stor tjeneste ved at gøre opmærksom på de alvorlige problemer. Det finder vi uforståeligt og dybt uretfærdigt,” siger Keld Hvalsø.

Forslaget fra Enhedslisten er på dagsordenen på det kommende byrådsmøde

Læs mere her: